nieuws

‘Personeelsteko rt blijft beperkt’

bouwbreed

Vergrijzing leidt na 2008 niet tot dramatische personeelstekorten in de bouw. Zo reageert Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) op uitlatingen van Bouwend Nederland.

De werkgeversorganisatie stelde vorige week dat het EIB foutieve prognoses over de arbeidsmarkt had verspreid. Terwijl de Amsterdamse economen uitgaan van afnemende krapte op de arbeidsmarkt door een teruglopende bouwproductie, verwacht Bouwend Nederland voor de periode tot 2013 juist grote personeelstekorten. Die ontwikkeling wijt de werkgeversorganisatie aan toenemende vergrijzing en aan gebrekkige interesse van jongeren voor een loopbaan in de bouw. Ook speelt een rol dat een flink deel van het huidige personeel een baan buiten de sector ambieert. Bouwend Nederland vindt de situatie zo bedreigend dat ze in maart een grootschalige campagne begint om jongeren te interesseren voor een loopbaan in de bouw en infrasector.

Vergrijzing

Van Hoek spreekt van een misverstand. “De analyse van het EIB komt er niet op neer dat er geen behoefte is aan nieuw personeel in de komende jaren. Er is een behoorlijke vervangingsvraag door vergrijzing van het personeelsbestand.” Niettemin hoeft de bouw zich voor de periode na 2008 minder zorgen te maken over krapte op de arbeidsmarkt. Weliswaar zal er door vergrijzing behoefte blijven bestaan aan nieuwe instroom, maar bij een geleidelijk dalende werkgelegenheid zal de spanning op de bouwarbeidsmarkt de komende jaren afnemen. Slechts een deel van de uitstroom moet worden vervangen.
“Er is dus inderdaad vergrijzing, maar dat zal zeker niet tot dramatische personeelstekorten leiden. De economische groei zal volgens alle beschikbare prognoses teruglopen en zich dus niet kunnen handhaven op 3 procent per jaar zoals in 2006 en 2007 het geval was. Onder deze omstandigheden zal de bouwproductie de komende jaren afvlakken.”
Niettemin erkent Van Hoek dat het moeilijk is om voor een aantal specifieke beroepen, zoals projectleider en uitvoerder, personeel te vinden. “Maar in het algemeen verwacht ik dat de arbeidsmarkt vanaf 2009 in duidelijk rustiger vaarwater terecht komt.”

Kwaliteit

Hij gaat ervan uit dat het accent meer zal komen te liggen op de kwaliteit van de nieuwkomers dan op de kwantiteit. Wat dat betreft zit hij wel op een lijn met Bouwend Nederland. De organisatie geeft aan dat vooral in de uitvoerende beroepen behoefte is aan goed opgeleid personeel.

Reageer op dit artikel