nieuws

Ondernemers geven kabinet een onvoldoende

bouwbreed

Ondernemers geven het kabinet een 5,4 als rapportcijfer. Dit blijkt uit een enquête van VNO-NCW. Het bedrijfsleven vindt de ministersploeg kleurloos en besluiteloos.

Slechts een kwart van ondernemend Nederland is tevreden over de prestaties van Balkenende IV. Bijna 60 procent is ontevreden terwijl 17 procent neutraal tegenover de politiek staat. Bij de VVD’ers onder de ondernemers is de ontevredenheid het grootst met 71 procent. CDA’ers zijn milder in hun oordeel met 44 procent tevreden en 39 procent ontevreden.
De ontevredenheid is het grootst over de bureaucratie en regels in Nederland waarvan 83 procent vindt dat die is doorgeschoten. Slechts 7 procent is er positief over. Het gebrek aan bestrijding van files staat op nummer twee met 78 procent ontevredenen en 13 procent die wel tevreden is.
Het fiscaal beleid vindt in de ogen van 58 procent van de ondernemers geen genade tegen 18 procent die wel tevreden is. Dit strookt met de algemene ontevredenheid over het financiële en fiscale beleid waarvoor weinig ondernemers een goed woord over hebben. Van de hele ministersploeg scoort de minister van Financiën Wouter Bos dan ook het slechtst met een 5,3. Dat is opvallend omdat bij vorige gelegenheden de schatkistbewaarder tot de meest populaire ministers behoorde.

Hirsch Ballin

Nu krijgt de minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin het hoogste cijfer, een 6,4. De premier zelf staat tweede met een 6,3. De top vijf bestaat overigens geheel uit CDA’ers met Piet Hein Donner op drie, Maxime Verhagen op vier en verkeersminister Camiel Eurlings op vijf met een 6,1 als rapportcijfer.
Een opvallende tiende plek is weggelegd voor milieuminister Jacqueline Cramer die een 5,7 van de ondernemers krijgt. Dat is curieus omdat het milieubeleid niet slecht scoort. Het aantal ontevredenen en tevredenen houdt elkaar bijna in evenwicht met 35 respectievelijk 32 procent. Wonen-minister Ella Vogelaar prijkt op plaats vijftien, de voorlaatste plaats, met een 5,5.
De ondernemers zien onderwijs als het grootste maatschappelijke probleem. Maar liefst 93 procent vindt de uitval in het vmbo het allergrootste probleem, direct gevolgd door het lage niveau van het onderwijs dat 91 procent heel belangrijk vindt. Het gebrek aan betatalent en het gebrek aan vakmanschap volgen op plaats drie en vier.

Politiek leiderschap

Het gebrek aan waardering voor het politieke bedrijf blijkt ook weer bij het benoemen van de problemen. Gebrek aan politiek leiderschap vindt 78 procent van de ondernemers een maatschappelijk probleem. De kwaliteit van de publieke dienstverlening en de kloof tussen politiek en burger scoren eveneens hoog met 66 respectievelijk 60 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels