nieuws

Nooit stortte gebouw in door brand kanaalplaat

bouwbreed Premium

De herstelwerkzaamheden in de parkeergarage van het Harbour Edge gebouw in Rotterdam duren drie maanden na de brand nog voort. Hoewel de kanaalplaatvloer sneller afbrokkelde dan de wet voorschrijft, raakt de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN) niet in paniek. “Het gebouw is blijven staan.”

Op een zondagnacht in oktober 2007 richtte een brand in de parkeergarage een ravage aan. Zes auto’s brandden volledig uit, het vuur werd grotendeels gedoofd door een blusboot. Zestig bewoners werden geëvacueerd, de garage gestempeld. De gebouweigenaar spreekt van een schadebedrag met in elk geval zes nullen. De constructeur van het gebouw meldt een paar dagen na het ongeval dat de kanaalplaatvloer niet zo snel had mogen bezwijken.
Voor onderzoeker Joris Fellinger, momenteel werkzaam voor het Max Planckinstituut voor plasmafysica, kwam het voorval niet uit de lucht vallen. In 2004 rondde hij in opdracht van Technologiestichting STW een onderzoek af naar de brandveiligheid van kanaalplaatvloeren. Hij kwam tot de conclusie dat twintig van de tachtig door hem onderzochte kanaalplaatvloeren – die het volledige scala van de markt afdekt – bezweek voor de brandnorm van twee uur verstreken was.
Fellinger: “Omdat de wapening alleen in de lengterichting wordt aangelegd, moet het beton bij brand alle trekspanningen opnemen. Daar is beton niet goed in. Het gevolg is dat een kanaalplaatvloer door thermische spanningen scheurt. De verhitte onderkant wil uitzetten, maar de koude bovenplaat wil niet mee.”
Het probleem kan volgens Fellinger verholpen worden als de fabrikant de geometrie van de plaat aanpast of als de ontwerper rekening houdt met het uitzetten van de vloer bij brand. In het laboratorium gaat dat goed, in de praktijk niet.”

Norm

Drie jaar na dato concludeert Fellinger dat de betonindustrie geen gehoor gaf aan zijn aanbevelingen. “De Nederlandse en de Europese norm moet worden aangepast, zodat deze in elk geval voorspelbaar is. Het probleem is dat vooral de mensen uit de branche deze normcommissies vertegenwoordigen.”
Volgens Fellinger slaat de Nederlandse in Europa ‘toonaangevende’ betonbranche zijn conclusies bewust in de wind.
“Zij weet dat de problemen verholpen kunnen worden door een goede opsluiting. Die informatie deelt ze onvoldoende met gebruikers, uit angst voor de concurrentie met andere vloertypen.” Fellinger wil geen paniek zaaien, maar vindt dat de branche zich verantwoordelijk moet opstellen. Dertig jaar ervaring met kanaalplaatvloeren heeft volgens de literatuur nog geen enkel slachtoffer opgeleverd. Ik ken ook geen voorbeeld van een gebouw dat op instorten stond door een afgebrande kanaalplaatvloer. Daarbij is het een gegeven dat 16 vierkante kilometer kanaalplaat per jaar in Nederland wordt aangelegd.”

Brandweer

Fellinger acht de kans dat een bezweken kanaalplaatvloer kan leiden tot een gebouw dat instort, niettemin aanwezig.
Toch voorziet hij dat betonfabrikanten na het incident in Rotterdam zullen overgaan tot actie en extra onderzoek. “Zolang dodelijke ongevallen uitblijven, zal dat vrees ik niet gebeuren. Gewoonweg omdat er geen animo voor is. Bovendien heeft beton een goed imago. Bij hout en staal zal een brandweer nooit naar binnen gaan bij brand. Bij beton wel. Als ik commandant zou zijn, zou ik dat niet doen.”
Ton Pielkenrood, directeur van branchevereniging BFBN weet niet precies wat de markt deed met de bevindingen van Fellinger, maar kan zich niet voorstellen dat zij de conclusies volledig heeft genegeerd. “Onvoorspelbaar gedrag, een empirische wetenschap? Dat kan toch niet zo zijn. Wereldwijd is er veel kennis op dit gebied. Niemand is er bij gebaat dat er iets mis gaat met kanaalplaatvloeren.”
Pielkenrood stelt tevreden vast dat het gebouw in Rotterdam is blijven staan. “Ik wil dit ongeval niet bagatelliseren, maar het gebouw is niet naar beneden gekomen. Met een staalconstructie was het gebouw al lang bezweken. Dat is de lol van beton. Het materiaal is veilig, omdat niet gelijk de hele boel instort.”

Reageer op dit artikel