nieuws

Nieuwe Steen rekent op uitbreiding portefeuille

bouwbreed

Nieuwe Steen Investments (NSI) verwacht dit jaar de vastgoedportefeuille met zeker 250 miljoen euro uit te breiden tot een waarde van ruim 1,4 miljard euro. Dat heeft het vastgoedbedrijf uit Hoorn gisteren bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers.

NSI zag het het directe beleggingsresultaat in 2007 ten opzichte van het voorafgaande jaar afnemen van 48,5 miljoen euro tot 47,8 miljoen euro.
Per aandeel kwam het beleggingsresultaat (huuropbrengsten minus kosten) uit op 1,34 euro tegen 1,36 euro in 2006. Voor dit jaar zijn de verwachtingen “voorzichtig positief”, gaf NSI aan. De ontwikkeling van het resultaat zal daarbij afhankelijk zijn van de nieuwe beleggingsmogelijkheden in Nederland en het buitenland, aldus NSI-directeur Anka Reijnen.

Verhuurmarkt

Zij rekent er op dit jaar winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen met een waarde van minimaal 250 miljoen euro te kunnen toevoegen aan de portefeuille. Die heeft momenteel nog een waarde van 1,2 miljard euro.
NSI wijst erop dat ook de ontwikkeling van de verhuurmarkt voor kantoren belangrijk is voor het resultaat in 2008. De Nederlandse kantorenmarkt is vorig jaar verslechterd. Een overaanbod heeft tot leegstand en lagere huurprijzen geleid.
Het indirecte resultaat (de waardestijging van het vastgoed) kwam uit op 37,3 miljoen euro tegen 33,1 miljoen euro in 2006. Per aandeel bedroeg het indirecte resultaat 1,04 euro tegen 0,92 euro het voorgaande jaar.
Het totale beleggingsresultaat kwam uit op 2,38 euro per aandeel. In 2006 was dat 2,28 euro. Over het vierde kwartaal 2007 wordt een slotdividend voorgesteld van 0,34 euro per aandeel.

Buitenland

NSI gaat in 2008 verder met de vorig jaar ingezette strategie. Deze houdt in dat het vastgoedbedrijf activiteiten gaat ontplooien in het buitenland, met name in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Aan deze strategiewijziging is de ambitie gekoppeld om in drie jaar tijd de vastgoedportefeuille te verdubbelen.

Reageer op dit artikel