nieuws

Nieuwbouw Fries Museum onzeker

bouwbreed

De nieuwbouw van het Fries Museum op het Leeuwarder stadsplein Zaailand is onzeker, nu de opleverdatum van oktober 2010 niet wordt gehaald. Daardoor loopt het museum een subsidie van 5 miljoen euro mis, evenals de daaraan gekoppelde provinciale subsidie van 5 miljoen.

Met het uitblijven van de subsidies is er geen financiële dekking meer voor de nieuwbouw. De 10 miljoen euro is de helft van het bouwbudget.
Het Fries Museum is daarom tegen zijn zin uit het nieuwbouwproject Nieuw Zaailand in Leeuwarden gestapt. Vorig jaar zomer sloten de gemeente, IPMMC Vastgoed BV en Achmea Vastgoed de samenwerkingsovereenkomst. Het project Nieuw Zaailand omvat verder de bouw van nieuwe winkels, een – overigens omstreden – winkelslurf, terraswoningen en een parkeergarage. Doordat de aanleg van deze parkeergarage meer tijd vergde dan voorzien, werd de deadline voor de subsidies niet gehaald.
Begin vorige maand vroeg het museumbestuur het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) tevergeefs de subsidietermijn te verruimen. Saskia Bak van de Raad van Bestuur betreurt de gang van zaken zeer. Alle partijen hopen nog steeds ze gerealiseerd kunnen worden, weet Bak.
Komende week bespreekt zij de situatie met wethouder Marga Waanders (PvdA). Volgens Bak moet dekking worden gezocht voor het gat van 10 miljoen euro. Waanders noemt de tegenslag “enorm vervelend”, maar niet onverwachts. “Tijd was altijd een probleem. Het project is complex gezien de verschillende onderdelen.” Ze wil in gesprek met het SNN. De gemeente steekt zelf 5,5 miljoen in het project, maar niet in het museum.
De totale kosten van Project Nieuw Zaailand bedragen 114,5 miljoen euro. De opening van het nieuwe Fries Museum, naar ontwerp van architect Hubert-Jan Henket, staat begin 2011 gepland. Het museum kreeg in 2001 een legaat van wijlen architect Abe Bonnema van 18 miljoen dat moest worden besteed aan een nieuw gebouw op of aan het Zaailand.

Reageer op dit artikel