nieuws

Leningen op TEN-T’s ontwikkeld

bouwbreed

De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank steken een miljard euro in garanties op private investeringen in Trans Europese Transport Netwerken, ze zogeheten TEN-T’s.

Het nieuwe garantieinstrument moet het voor private investeerders aantrekkelijker maken hun geld te steken in de TEN-T’s. “De garantie is een belangrijk nieuw instrument voor de financiering van Europese infrastructuur. Wij herhalen hiermee dat private participatie bij de financiering van transport-infrastructuur welkom en nodig is”, zegt Transport-commissaris Jacques Barrot.
De commissie en de EIB steken elk 500 miljoen euro in de regeling die privaat geld moet aantrekken. Voor de periode 2007-2013 wordt er 300 miljard euro gestoken in de netwerken. Dat kan niet door de publieke sector worden betaald.

Terugbetaling

Private financiers kunnen nu dankzij de garantieregeling zekerheid krijgen over terugbetaling ook als het project minder inkomsten genereert dan gedacht. Daartoe wordt voor de maximaal 7 eerste jaren van het project, wanneer de onzekerheid over de goederenstromen op een nieuw stuk infrastructuur het grootst zijn, de lening gegarandeerd, Daardoor daalt het risico voor de private geldschieter.
“De garantieregeling zal zorgen voor behoorlijk wat meer risicodragend kapitaal dat private investeringen in de transportnetwerken kan versnellen. De regeling is een aanvulling op de fondsen van de commissie en de bestaande leningen van de Europese Investeringsbank”, aldus EIB-president Philippe Maystadt.

Vordering

De miljard die commissie en EIB in de regeling stoppen, is bedoeld om tot 20 miljard aan leningen te garanderen. Per project zal niet meer dan 200 miljoen onder de garantie vallen. Normaal gesproken wordt niet meer dan 10 procent van het totale leningbedrag gegarandeerd. In uitzonderlijke gevallen kan dat oplopen tot 20 procent.
Een extra zekerheid die private financiers krijgen, is dat als de garantie wordt ingeroepen, de EIB een vordering op de lener krijgt. Die zal echter niet-preferent zijn, in tegenstelling tot de oorspronkelijke private lening.
Hiermee neemt de Europese Investeringsbank een groot stuk risico weg bij de private financiers juist in de eerste jaren, wanneer de inkomstenstroom nog op gang moet komen. In latere jaren moeten alle projecten financieel op eigen benen kunnen staan door de inkomsten uit het goederenvervoer over de infrastructuur.

Reageer op dit artikel