nieuws

Landbouwvoertuigen blijken toch verzekerd

bouwbreed

Het bericht ‘Tractors onverzekerd op openbare weg’, in Cobouw van 15 januari, schept volgens branchevereniging Cumela Nederland ten onrechte verwarring.

Aanleiding voor de berichtgeving was de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam op 10 januari. Het Hof veroordeelde de bezitter van een ‘landbouwvoertuig’ tot een geldboete van 380 euro omdat de bestuurder onverzekerd rond reed.
De uitspraak was het gevolg van de veroordeling van een inwoner van Zuidoostbeemster. Hij werd aangehouden op de openbare weg omdat zijn landbouwvoertuig niet verzekerd zou zijn. Dit gebeurde na een ruzie met de gemeente waarbij de trekker als demonstratiemiddel werd ingezet.
In de verzekeringspolis was bepaald dat ‘de verzekering van kracht is indien de trekker een snelheid kan bereiken van ten hoogste 25 km/u’. Omdat het voertuig technisch sneller dan 25 km/u kan rijden, oordeelde de rechter dat het niet verzekerd was.
Volgens directeur Jan Maris van Cumela Nederland – de vereniging van Cultuurtechnische werken en grondverzet en Loonwerken – springen twee bijzondere zaken in het oog. Zo meldt hij op de website van Cumela: “Het gaat in dit specifieke geval om een landbouwvrachtauto; vaak is dit een omgebouwde vrachtauto, ten behoeve van gebruik in de landbouw. De ombouw moet aan een aantal criteria voldoen, waardoor het gebruik in de landbouw éénduidig aanwijsbaar is. In Nederland zijn naar schatting hooguit 100 landbouwvrachtauto’s operationeel.”
Maris wijst verder op het feit dat “het opnemen van een snelheidslimiet in de verzekeringspolissen voor landbouwtrekkers uitzonderlijk is . In een normale WA-verzekering voor trekkers is géén limiet opgenomen voor de maximum snelheid. Dat betekent dat trekkers die 40 of 50 kilometer per uur kunnen rijden gewoon verzekerd zijn, ondanks dat trekkers van de wetgever niet harder mogen rijden dan 25 km/u.”
Nieuwe landbouwtrekkers die in Nederland worden verkocht, voldoen al jaren aan de Europese Richtlijnen. Dit betreft onder meer ‘een constructie bepaalde snelheid van 40 km/u’.
Verzekeraar Achmea-Interpolis gaf eerder al aan zich niet te zullen beroepen op de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof. “Als de fabrikant een voertuig aflevert dat 45 kilometer per uur rijdt dan gaan wij niet zeggen dat het géén tractor is.”

Reageer op dit artikel