nieuws

Land als beschermd dorpsgezicht

bouwbreed Premium

De fraaie groene omgeving van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de zogenaamde Landgoederenzone, is enige jaren geleden door de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op de nominatie gezet om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht. Die aanwijzing is onlangs geëffectueerd. De drie gemeenten kregen daarmee met 28 vierkante kilometer het grootste beschermde dorpsgezicht van het land. K.J. de Ruiter, directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, die deze aanwijzing bekend maakte, memoreerde dat het tamelijk uitzonderlijk is dat het gebied zich uitstrekt over drie gemeenten. Het omvat een aangesloten reeks van landgoederen, buitenplaatsen met bijbehorende parken, tuinen, landerijen met boerderijen en villawijken met wijk- en groenvoorzieningen. In het gebied liggen onder meer om de landgoederen Zuidwijk, De Horsten, Duivenvoorde, Clingendael, Backershagen en De Paauw en villaparken De Kieviet en Oud Wassenaar.

De fraaie groene omgeving van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de zogenaamde Landgoederenzone, is enige jaren geleden door de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op de nominatie gezet om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht. Die aanwijzing is onlangs geëffectueerd. De drie gemeenten kregen daarmee met 28 vierkante kilometer het grootste beschermde dorpsgezicht van het land. K.J. de Ruiter, directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, die deze aanwijzing bekend maakte, memoreerde dat het tamelijk uitzonderlijk is dat het gebied zich uitstrekt over drie gemeenten. Het omvat een aangesloten reeks van landgoederen, buitenplaatsen met bijbehorende parken, tuinen, landerijen met boerderijen en villawijken met wijk- en groenvoorzieningen. In het gebied liggen onder meer om de landgoederen Zuidwijk, De Horsten, Duivenvoorde, Clingendael, Backershagen en De Paauw en villaparken De Kieviet en Oud Wassenaar.

Kenmerken

Het is een zeldzaam stiltegebied in de drukke Randstad, niet alleen qua uiterlijk maar ook qua invulling. In de zone zijn de historisch geografische, landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken uit de zeventiende tot en met de vroege twintigste eeuw nog goed herkenbaar. De drie gemeenten, bestuurlijk vertegenwoordigd in de Stuurgroep van het Pact van Duivenvoorde zijn enthousiast over deze waardering voor het bijzondere karakter van de Landgoederenzone. In het Pact van Duivenvoorde spannen wij ons al geruime tijd in om de unieke groene verbinding tussen de kust en het Groene Hart in stand te houden en te versterken. Met het Belvedereproject Duin, Horst en Weide richt het Pact zich daarbij niet alleen op cultuurhistorische, maar ook op landschappelijk en ecologische waarden.

Bouwactiviteiten

De karakteristieke structuur en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied worden nu in bestemmingsplannen vastgelegd, zodat deze waarden bij toekomstige ontwikkelingen als zwaarwegend belang worden meegenomen.
Als gevolg hiervan is het in de zone verboden om een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder een (sloop)vergunning.
Ook is in het beschermd dorpsgezicht voortaan een (lichte) bouwvergunning nodig, voor wat eerder bouwvergunningsvrij gebouwd kon worden.
De drie gemeenten trachten mede daardoor grip te krijgen en te houden op de ontwikkeling van dit zo kwetsbare gebied. Daarbij zal duidelijk zijn dat behoud of slechts conservatie niet zal leiden tot versterking. Er zal dus gezocht moeten worden naar nieuwe functies en mogelijkheden die het karakter van deze landgoederenzone op een hedendaagse en duurzame manier ondersteunen, zonder daarmee een stijlbreuk te introduceren. Ik voorzie in ieder geval een groene revival voor dit gebied.

Reageer op dit artikel