nieuws

Lancering ‘Tijdschrift voor Bouwrecht’ is een feit

bouwbreed

Het IBR ziet deze verzelfstandiging als een noodzakelijke stap om verder te kunnen groeien als kenniscentrum op het gebied van het publiek- en privaatrechtelijke bouwrecht.

Het IBR ziet deze verzelfstandiging als een noodzakelijke stap om verder te kunnen groeien als kenniscentrum op het gebied van het publiek- en privaatrechtelijke bouwrecht.

Kluwer

Het ‘oude’ tijdschrift bouwrecht wordt voortgezet door Kluwer die een geheel nieuwe redactie en redactieraad voor dit blad heeft samengesteld. In het eerste nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht gaat prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis in op de situatie dat een aannemer een uitvoeringsfout maakt die boven op een ontwerpfout komt van een architect. Veelal zijn beide partijen in een dergelijke situatie hoofdelijk aansprakelijk. Maar is dit altijd wenselijk en redelijk?

Beheersverordening

De invoering van het kostenverhaalsregime is nabij. Voor J.A.M. van den Brand reden om de overgangsrechtelijke aspecten van de Grondexploitatiewet te bespreken. Auteur concludeert dat in sommige situaties de gevolgen voor gemeente en particuliere eigenaar verstrekkend kunnen zijn. Mr. A.G.A. Nijmeijer bespreekt in zijn bijdrage de laatste stand van zaken omtrent de (on)mogelijkheden van de beheersverordening. Het artikel wordt ingeleid met een algemene opmerking over het inmiddels zeer gecompliceerde wetgevingstraject van de Wro. Mr. J.A.M.A. Sluysmans pleit in zijn artikel voor een nadere inkadering van de rol van de deskundigen in het onteigeningsrecht. In de rubriek ‘Actualiteiten’ treft de lezer deze maand onder meer een kort artikel aan van mr. A.Z.R. Koning over het Energieprestatiecertificaat dat vanaf 1 januari 2008 verplicht is. Overigens ontbreken ook de rubrieken Jurisprudentie, Literatuur en Wet- en Regelgeving niet in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels