nieuws

Jammer

bouwbreed Premium

Jammer

Jammer
Graag reageer ik alsnog op het artikel ‘Nat werk uit contract’, Cobouw24 november 2007 (nummer 219) waarin uw krant melding maakt dat Rijkswaterstaat Brabant het gecombineerde contract alsnog uit elkaar haalt. Het was mijns inziens een prima idee om een groot deel of zo mogelijk alle onderhoudsactiviteiten binnen een beheersgebied in één contract op te nemen. Zo worden tientallen contracten gebundeld tot één contract, één aanbesteding. Door in combinatie met elkaar samen te werken kan er bespaard worden op management, controle, administratie, en vooral communicatie. Ook in deze vorm behouden de verschillende disciplines hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Al met al jammer dat een goed initiatief zo eindigt.

Reageer op dit artikel