nieuws

Ingenieur s weer in als gesprekspartner

bouwbreed

Weg met de angst. Scheidend voorzitter Jan Coppes van de ONRI doet morgen opvolger Ed Nijpels slimme oplossingen aan de hand die laten zien dat met klimaatverandering best te leven is.

“Houd het hoofd koel. Symbolisch krijgt Nijpels van mij achttien innovatieve oplossingen. De komst van de oud-minister markeert de veranderingen in onze brancheorganisatie van de ingenieursbureaus. Niet langer heeft de ONRI een voorzitter afkomstig van een van de bureaus”.
Jan Coppes, ex-directeur van Witteveen + Bos, pakte in december 2003 de voorzittershamer van de ONRI op. De sector verkeerde in een diep dal, rondom doolde het spook van saneringen.
“En dan hadden we ook nog wat de bouwfraudeaffaire is gaan heten. Onze bureaus bleven buiten schot. Maar we merkten wel degelijk de ijzige sfeer tussen aannemers en overheden. De publieke opdrachtgevers hadden iets van: we gaan even niet meer met de markt praten. Dat raakte natuurlijk ook onze bureaus. Afgelopen jaren is de situatie – in ieder geval wat de ingenieursbureaus betreft – geheel ten goede gekeerd. Rijkswaterstaat hoor ik soms nog wel wat mopperen over de een of andere lastige aannemer”.
Een belangrijke bijdrage tot de sterk verbeterde verhoudingen leverde het programma Shared Quality, waarin Rijkswaterstaat en de ingenieurs elkaar vonden. De afslankende overheid schakelde over op een aanpak van de markt, tenzij. Taken verschoven. Rijkswaterstaat kreeg lessen in functioneel specificeren, de ingenieurs op hun beurt werden bijgespijkerd in het omgevingsmanagement. Hoe creëer je draagvlak voor je projecten? Een vak op zich.
“Sinds 2003 zijn de ingenieurs weer een veelgevraagde gesprekspartner geworden. De nieuwe situatie levert meer werk op dan voorheen omdat de opdrachtgever zich heeft teruggetrokken op zijn kernactiviteiten. Aan de ene kant werken we binnen geïntegreerde contracten in consortia samen met de aannemers. Anderzijds leveren we ook diensten om de opdrachten in de markt te zetten. Met Rijkswaterstaat hebben we een protocol opgesteld om belangenverstrengeling te voorkomen”.
Jan Coppes geniet dat ingenieurs zich steeds beter profileren als innovatieve partij. De prijsvraag om de vernufteling van jaar is wat hem betreft smullen. “Van de inzendingen word ik altijd heel enthousiast. Krijg echt energie van de wedstrijd”.
De ONRI telt zo’n 200 bedrijfsleden, goed voor een groep van 20.000 medewerkers. Alle bureaus zijn ISO 9001 gecertificeerd en hebben een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. “De keuze voor een externe voorzitter is een nieuwe stap voorwaarts in onze 90-jarige geschiedenis.

Ingangen

Ed Nijpels heeft goede ingangen in de politiek-bestuurlijke wereld. Als effectieve belangenbehartiger moet je uitkomen boven het ambtelijk niveau. Contact hebben met gedeputeerden, met directeur-generaals, met ministers. Dat circuit is Nijpels wel toevertrouwd”.
Een tweede voordeel voor de frisse man van buiten is dat hij gemakkelijker boven alle partijen kan staan. In het verleden droeg de voorzitter altijd het stempel van zijn eigen bureau met zich mee.
Hoewel aan het een à twee dagen per week vergende voorzitterschap van Jan Coppes (59) een einde komt, vertoont zijn agenda niet veel lege plekken. De civiel ingenieur keert terug naar zijn vak en stort zich op thema’s als Europa en Ruimte voor de Rivier. “Grappig. Ik ben afgestudeerd in polderen en mag nu bij de Bergse Maas gaan ontpolderen”.

Reageer op dit artikel