nieuws

Groot verschil storttarieven bouwafval

bouwbreed Premium

De tarieven voor het storten van bouwafval lopen in Nederland opvallend uiteen. Terwijl in sommige gemeenten het afval gratis mag worden gestort, berekenen andere gemeenten een duidelijk hoger tarief.

Gemiddeld kost circa twee kubieke meter bouwafval 159 euro. De Vereniging Eigen Huis (VeH), die het onderzoek uitvoerde, spreekt van “enorme” verschillen en pleit voor het terugdringen ervan. Daarbij moet volgens de organisatie worden uitgegaan van de kostendekkendheid van een storting. De VeH voerde de steekproef uit in dertig gemeenten, waarbij Den Bosch eruit schoot met een tarief van 440 euro per twee kuub afval. Andere gemeenten die de top vijf vullen zijn Sittard-Geleen, Haren, Assen en Sliedrecht. Een derde van de onderzochte gemeenten brengt niets in rekening voor het storten van bouwafval. De wereldwijd grootste consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters wil geen concrete uitspraken doen over de tariefsverschillen. “Daar wagen wij ons niet aan, of het te duur is of een goede prijs. Wij hebben puur gekeken naar de verschillen tussen gemeenten”, aldus fiscaal analist Tjalling Letterie van de VeH.
De onderzochte kosten hebben overigens betrekking op een hoeveelheid bouwafval die bij een uitbouw van een woning in één keer wordt ingeleverd bij een door de gemeente aangewezen afvalpunt. Daarbij gingen de onderzoekers uit van in totaal 1,5 kuub puin, 0,25 kuub kozijnhout en 0,05 kuub glas. Het overige afval, waaronder spouwmuurisolatie en raamdorpels, namen 0,25 kuub voor hun rekening. Afgegraven zand werd daarbij door een afzonderlijk grondverwerkingsbedrijf afgevoerd.

Herziening

Woordvoerder Andre Bongers van de gemeente Den Bosch, de duurste gemeente, stelt overigens dat de tarieven in 2005 zijn afgesproken. “De gemeenteraad gaat daar in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw over vergaderen’, zo vervolgt hij. Bongers wijst er overigens op dat de storttarieven niet zijn afgezet tegen de afzonderlijke afvalstoffenheffing van gemeenten. “En die heffing is bij ons van een redelijke hoogte”, aldus de zegsman.

Reageer op dit artikel