nieuws

Grens voor onderhands aanbesteden moet omhoog

bouwbreed Premium

De grens van 1,5 miljoen euro waaronder onderhands mag worden aanbesteed, moet aanzienlijk hoger. Dat schrijft Bouwend Nederland in een commentaar op de uitvoeringsbesluiten voor de Aanbestedingswet.

De brancheorganisatie wil meer ruimte voor meervoudige onderhandse aanbestedingen. Reden hiervoor is dat de kosten daardoor veel lager kunnen uitvallen dan wanneer openbaar of met voorafgaande selectie wordt aanbesteed.
Met deze stellingname staat Bouwend Nederland lijnrecht tegenover de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die wil de grens van 1,5 miljoen juist lager of zelfs helemaal niet, omdat gemeenten volgens haar alleen nog maar openbaar willen aanbesteden.
Ook kritisch is Bouwend Nederland over het tegengaan van onnodig clusteren. De voorstellen van minister Van der Hoeven lossen het probleem onvoldoende op. De bouw ziet de oplossing meer in de verplichting voor de aanbesteder om te motiveren waarom een werk niet in percelen is opgedeeld.
In de visie van Bouwend Nederland is clustering alleen nuttig als de geclusterde delen een logisch en samenhangend geheel vormen. Een motiveringsplicht moet leiden tot een groter bewustzijn van aanbesteders bij de bepaling van de omvang van een werk. Daarnaast vindt Bouwend Nederland dat de geschiktheidseisen van geclusterde opdrachten moeten worden aangepast om het midden- en kleinbedrijf mee te kunnen laten dingen.

Aangepakt

In zijn algemeenheid vindt de bouw het wel een goede zaak dat disproportionele geschiktheidseisen worden aangepakt. Zo mogen omzeteisen alleen maar worden gesteld voor werken van meer dan 1,5 miljoen.
Dat daarboven ongeclausuleerd een omzeteis tot 300 procent van de opdrachtwaarde kan worden gesteld, stemt minder tot tevredenheid. Ook niet blij is Bouwend Nederland met de mogelijkheid tot het eisen van drie referentiewerken per aanbestede opdracht.
Daar komt nog bij dat te gemakkelijk kan worden afgeweken van de door de minister voorgestelde normen. Dat zou alleen mogelijk moeten worden in echte uitzonderingssituaties, vindt de organisatie. De aanbesteder moet dan wel deugdelijk motiveren waarom afwijkingen gerechtvaardigd zijn.

Reageer op dit artikel