nieuws

Geldgebrek bedreigt opleiding schilders

bouwbreed Premium

Modernisering van de opleidingen voor industriële lakverwerking dreigt in het geding te komen door gebrek aan financiële ondersteuning van het bedrijfsleven. Dit maakt Savantis, het kenniscentrum voor de schilders- en afbouwsector, bekend.

Negen scholen die opleidingen leveren voor industriële lakverwerking, hebben Savantis gevraagd de leermiddelen actueel te maken. Het kennisinstituut zegt hiertoe bereid te zijn, mits het bedrijfsleven meebetaalt.
“Hoewel de scholen zelf in beperkte mate bereid zijn bij te dragen in de ontwikkelkosten, blijven financiële middelen uit de bedrijfstak achterwege”, reageert het kenniscentrum. “We zien dit als een aandachtspunt maar kunnen zonder bijdrage vanuit de scholen of bedrijfstak geen nieuwe lesstof ontwikkelen.”
Verder blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum dat regionale opleidingscentra (roc’s) en vakscholen overwegend tevreden zijn over zijn dienstverlening. Aan het onderzoek deden 23 van de 32 belanghebbende opleidingsinstituten mee.

Leermeesters

De respondenten toonden zich onder meer tevreden over de ondersteuning van leermeesters. Dit zijn ervaren medewerkers uit de schilders- en afbouwbranche die door hun werkgevers worden ingezet voor het begeleiden van beginnende collega’s.
Ook oogstte Savantis waardering voor het stimuleren van het opleidingsklimaat bij bedrijven die leerlingen in de praktijk opleiden. Verder blijkt uit het onderzoek dat 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek de door Savantis samengestelde praktijkexamens als voldoende beoordeelt.

Reageer op dit artikel