nieuws

Eneco investeert in elektriciteitscentrale

bouwbreed

Energieleverancier Eneco investeert tussen 750 miljoen en 1 miljard euro in de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale en gasopslag.

De elektriciteitscentrale verrijst in het Europoortgebied, terwijl de gasopslag in het Duitse Epe wordt gebouwd.
Eneco vindt het nodig om met meer eigen centrales te werken, zodat de inkooppositie van het bedrijf wordt verbeterd. De organisatie meent momenteel te afhankelijk te zijn van de elektriciteitsmarkt. Slechts 30 procent van de energie die Eneco levert, komt uit eigen centrales of windturbines.
Het bedrijf wil zich toeleggen op milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking. Daarvoor is een een gasgestookte centrale vrijwel onontbeerlijk, omdat deze schone energie levert en bovendien flexibel inzetbaar is. Hierdoor kan Eneco beter inspelen op het wisselende aanbod van elektriciteit van windturbines.
Deze vorm van energiewinning wordt de komende jaren belangrijker voor de leverancier van energie. “De komende jaren wil Eneco zijn windpositie sterk uitbreiden tot ten minste 2000 megawatt in Nederland en omringende landen.”

Zoutlaag

Voor de bouw van een gasopslag in het Duitse Epe is gekozen vanwege de bodemgesteldheid aldaar. Er is een compacte zoutlaag die het mogelijk maakt ondergronds gas op te slaan. Voor het zover is, moeten twee zogenaamde zoutcavernes hiervoor gereed worden gemaakt. Er worden onder meer een pijpleiding en installaties gebouwd om aardgas te injecteren en te produceren. In 2012 kan worden begonnen met de opslag van gas.
De cavernes worden door Eneco aangesloten op het Nederlandse gasnet, “zodat de capaciteit voor haar eigen gasklanten kan worden ingezet”, legt de organisatie uit.

Reageer op dit artikel