nieuws

Cramer wil fonds voor saneringen

bouwbreed

Milieuminister Cramer maakt serieus werk van een fonds voor de financiering van bodemsaneringen. Het fonds moet gevuld worden met verplichte bijdragen van het bedrijfsleven.

Marianne Wuite
In een brief aan de Tweede Kamer over het bodemsaneringsbeleid laat Cramer doorschemeren veel voordelen van de oprichting van een fonds voor de kostbare saneringen te zien. De minister meldt dat er inmiddels een onderzoek loopt naar de haalbaarheid van een fonds dat wordt gevuld met bijdragen van bedrijven in de vorm van een afkoopsom.
Het fonds moet zich vooral richten op de aanpak van grondwaterverontreiniging van bedrijfsterreinen en de sanering van vervuilde oude bedrijventerreinen die inmiddels braakliggen. Cramer wil halverwege dit jaar de knoop doorhakken over het fonds.
Volgens de minister staat het bedrijfsleven er niet negatief tegenover. Cramer meent dat het fonds ook voor de bedrijven de nodige voordelen oplevert. Zo hangt de bedrijven niet langer een claim van de overheid boven het hoofd voor vervuilingen uit het verleden en hoeven de ondernemingen bij hun bedrijfsplannen ook geen rekening meer te houden met onvoorziene uitgaven voor saneringen. Daarbij zijn de bedrijven volgens Cramer uiteindelijk goedkoper uit omdat de gemiddelde afkoopsom lager uitpakt als het bedrijfsleven op grote schaal meedoet.
In haar brief aan de Kamer maakt Cramer duidelijk dat het hoe dan ook nodig is dat overheid met nieuwe vormen van financiering komt om de dure bodemsaneringsoperatie in Nederland te kunnen betalen. De wettelijke mogelijkheid om de sanering van terreinen die voor 1975 zijn vervuild te verhalen op de verantwoordelijke bedrijven levert veel te weinig op, zo blijkt uit de brief van de minister. Bedrijven komen op basis van de jurisprudentie bij de rechter vaak onder een vergoeding uit.
In de periode 1981-2005 is er tussen de 4,2 en 4,5 miljard euro uitgetrokken voor bodemsanering. Slechts 89 miljoen euro werd in die periode verhaald op bedrijven die verantwoordelijk waren voor de verontreiniging van de betreffende terreinen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels