nieuws

Commissaris bepleit uitbreiding haven Amsterdam langs kust

bouwbreed Premium

Serieus onderzoek moet worden gedaan naar het uitbreiden van de haven van Amsterdam langs de Noordzeekust. De Noord-Hollandse commissaris van de koningin, Harry Borghouts, pleittte daarvoor in zijn nieuwjaarstoespraak.

Serieus onderzoek moet worden gedaan naar het uitbreiden van de haven van Amsterdam langs de Noordzeekust. De Noord-Hollandse commissaris van de koningin, Harry Borghouts, pleittte daarvoor in zijn nieuwjaarstoespraak.
Volgens Borghouts moeten voor de groei van de Amsterdamse haven steeds meer waardevolle natuur- en recreatiegebieden worden opgeofferd. Hij stelt dat het daarom beter is om een nieuwe haven aan de kust aan te leggen dan het huidige havengebied verder uit te breiden.
Volgens de Amsterdamse haven zelf valt het wel mee met de aantasting van natuurgebieden. In zijn nieuwjaarstoespraak liet algemeen directeur Hans Gerson juist weten dat de haven een actief herstructurerings- en intensiveringsbeleid voert om optimaal gebruik te blijven maken van de schaarse haventerreinen.
Dit heeft ertoe geleid dat de netto-uitgifteper jaar nog slechts 9 van de in totaal 82,7 hectare bedraagt.

Reageer op dit artikel