nieuws

Centraal Fonds hekelt wetsvoorstel Justitie

bouwbreed Premium

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) ziet niets in het wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming van het ministerie van Justitie.

De toezichthouder van de corporatiesector vindt het voorstel van minister Hirsch-Ballin te vrijblijvend en denkt dat de bestuurlijke problemen niet worden opgelost.
“Kern van de discussie is hoe de corporaties hun vermogen investeren. En daar heb je geen nieuwe rechtspersoon voor nodig”, stelt algemeen directeur Jan van der Moolen van het CFV, dat namens het ministerie van VROM financieel toezicht houdt op de corporatiesector.
Volgens de CFV-directeur voegt de maatschappelijke onderneming zoals die wordt voorgesteld, weinig toe aan de huidige in de wet opgenomen rechtspersonen voor non-profitorganisaties, de stichting en de vereniging.
Van het wetsvoorstel gaat verder geen enkele verplichting uit. “Maatschappelijke organisaties mogen zelf bepalen of zij de nieuwe rechtsvorm aannemen. Zo maak je geen helder keuze en voer je de nieuwe wetgeving naast de bestaande in.”
Van der Moolen wijst op het gat dat Justitie laat bestaan tussen de maatschappelijke onderneming en de overheid. “Gezien het publieke belang van corporaties, scholen en ziekenhuizen is een duidelijke en invloedrijke positie van de overheid legitiem. Maar de nieuwe rechtsvorm benoemt de rol van de overheid nauwelijks.”
Versterking van het toezicht en vergroting van de transparantie zijn volgens Van der Moolen dé bestuurlijke thema’s waar politiek en corporatiesector zich op zouden moeten storten. Maar het wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming dat Justitie op tafel heeft gelegd doet volgens de CFV-directeur niets om op dit gebied de dynamiek te versterken.
“Het voorstel werkt juist extra belemmerend bij de noodzakelijke professionalisering van het intern toezicht”, stelt Van der Moolen.

Reageer op dit artikel