nieuws

‘Brandnorm beton ver onder de maat’

bouwbreed

De brandveiligheidsnorm voort beton schiet tekort. Dat is de reactie van Joris Fellinger op de te snel bezweken prefab betonvloer in een Rotterdamse appartementencomplex vorig jaar.

Fellinger is voormalig onderzoeker van het Centrum van Brandveiligheid van TNO. “Het gedrag van kanaalplaatvloeren is tijdens en na brand onvoorspelbaar. Vooral voor de brandweer kan dat leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Je ziet niet aankomen wanneer de platen bros worden, bezwijken en er brokstukken vallen. Zelfs na het blussen kan dat nog gebeuren.”
Volgens Fellinger is er te weinig bekend over de veel toegepaste kanaalplaatvloeren. “De enigszins bekende parameters worden in het ontwerp van de constructie van een kanaalplaatvloer onvoldoende meegenomen.” Fellinger concludeerde in 2004 al dat één op de vier kanaalplaten voortijdig bezwijkt, dat wil zeggen voor de norm die daarvoor staat. In opdracht van de Technologiestichting STW onderzocht hij de brandwerendheid van dit type vloer. Het onderzoek waarmee hij aan de Technische Universiteit Delft promoveerde, werd mede gefinancierd door de Bond van Fabrikanten van Betonproducten Nederland (BFBN). Ruim drie jaar later stelt de onderzoeker spijtig vast dat de betonbranche naliet de resultaten serieus te nemen.
De BFBN nuanceert de uitlatingen van Fellinger. “Bij allerlei bouwproducten zijn er mensen die geweldige uitspraken doen”, reageert directeur Ton Pielkenrood. Hij vindt de conclusies van Fellinger overtrokken en voorbarig. “Het incident in Rotterdam staat op zich en wordt momenteel grondig onderzocht.” Hij kan zich niet voorstellen dat de markt het onderzoek volledig heeft genegeerd.

Prachtig

Dat de kanaalplaatvloer in het zogeheten Harbour Edge gebouw te vroeg bezweek, hoeft volgens Pielkenrood niets over de eigenschappen van de vloer zelf te zeggen. “Het ging om een vreselijke verhitting op één punt. Bovendien werd de brand door een blusboot met veel koud water geblust. Misschien blijkt achteraf dat de vloer zich onder deze omstandigheden prachtig heeft gedragen.”
In opdracht van de Rotterdamse brandweer onderzoekt Efectis (opvolger van TNO Centrum voor brandveiligheid) de brand. Beide onthouden zich vooralsnog van commentaar.
>Techniek 8

Reageer op dit artikel