nieuws

Bouw kan leren van auto-industrie

bouwbreed

Zo is Hennes de Ridder voorstander van meer aandacht voor de eindgebruiker en een meer aan-bodgerichte bouwmarkt. Daarbij schetst hij de automobielindustrie als lonkend perspectief. Adri Buur ziet de hoeveelheid maatwerk in de bouw juist als een voordeel, dat opweegt tegen de nadelen. Er komt geen echte winnaar uit het debat, want daarvoor is de discus-sie te breed. Om te beginnen be-bestaat dé bouw niet. Er zijn grote verschillen tussen de deelmarkten zoals de gww en de b0x26u. De schut-tingen tussen deze sectoren zijn nog steeds erg hoog en het is slechts weinigen gegeven om er overheen te kunnen kijken. De Ridder heeft bijvoorbeeld ongelijk voor de woningmarkt, want daar wordt grotendeels zeer aanbodgericht gewerkt. Een nieuwbouwhuis koop je meestal uit een folder, net als een auto, met een beperkt aantal opties. Voor de gww heeft hij wel gelijk, daar wordt grotendeels vraaggericht gebouwd. Het is echter de vraag in hoeverre er in de gww een aanbodeconomie kan ontstaan, gezien de invloed van de locatie en de specifieke gebruikseisen.

Zo is Hennes de Ridder voorstander van meer aandacht voor de eindgebruiker en een meer aan-bodgerichte bouwmarkt. Daarbij schetst hij de automobielindustrie als lonkend perspectief. Adri Buur ziet de hoeveelheid maatwerk in de bouw juist als een voordeel, dat opweegt tegen de nadelen. Er komt geen echte winnaar uit het debat, want daarvoor is de discus-sie te breed. Om te beginnen be-bestaat dé bouw niet. Er zijn grote verschillen tussen de deelmarkten zoals de gww en de b0x26u. De schut-tingen tussen deze sectoren zijn nog steeds erg hoog en het is slechts weinigen gegeven om er overheen te kunnen kijken. De Ridder heeft bijvoorbeeld ongelijk voor de woningmarkt, want daar wordt grotendeels zeer aanbodgericht gewerkt. Een nieuwbouwhuis koop je meestal uit een folder, net als een auto, met een beperkt aantal opties. Voor de gww heeft hij wel gelijk, daar wordt grotendeels vraaggericht gebouwd. Het is echter de vraag in hoeverre er in de gww een aanbodeconomie kan ontstaan, gezien de invloed van de locatie en de specifieke gebruikseisen.

Maatwerk

Vanuit het standpunt van Buur is de bouw juist meer klantgericht dan de automobielindustrie. Maatwerk bij een auto is vrijwel onmogelijk, tenzij je een oliesjeik bent. Een auto is ook snel weer ‘op’ en dan kun je er niets meer mee, er rest slechts afval. Renoveren, vergroten of verbouwen van je auto is geen optie. Van een cabrio kun je geen MPV maken, maar een woning kun je vergroten met een aanbouw of een dakkapel.
Is de vergelijking dan helemaal nutteloos? Nee, we kunnen wel degelijk iets leren, ook al zullen we het moeten ‘vertalen’ naar de bouw. Het productieproces van een auto verschilt van een bouw-proces. Van één ontwerp worden duizenden exemplaren vervaardigd, een auto wordt in zeer gecontroleerde omstandigheden vervaardigd, en de productie is volledig locatie-ongebonden. Maar het ontwerp- en productie proces is bijzonder goed met elkaar verweven. In de bouw is dit juist één van de grote manco’s, er staat (ook hier weer) een grote schutting tussen ontwerpers en bouwers. Een contractvorm zoals D0x26C biedt de mogelijkheid om ontwerpers met bouwers samen onder één noemer te brengen, maar daar moeten we nog wel erg aan wennen.

Ontwerpmethodiek

Bij het maken van een auto is er bijzonder veel aandacht voor de gebruiker. Zeer systematisch worden alle eisen in kaart gebracht, vertaald en in volgorde gezet. Ontwerpmethodieken zoals Quality Function Deployment (QFD, bekend van Toyota) laten niets aan het toeval over. Deze vorm van methodisch ontwerpen maakt (weer) opgang in de bouw en dat is een goede ontwikkeling. In geval van een nieuwe contractvorm is de noodzaak aantoonbaar aanwezig. Een ontwerpmethodiek zoals de RAW biedt immers geen mogelijkheid tot functioneel specificeren, dus er wordt naarstig gezocht naar andere ontwerpmethoden. Dat is een leerproces, waarbij alle betrokkenen het proces onder de knie moeten krijgen, maar ook moeten leren om hun klanten de juiste eisen te laten formuleren. Dit proces gaat wel wat tijd kosten, want andere ontwerpmethodieken zijn ook niet zomaar toepasbaar. Een gebouw is immers geen auto en zal dat ook nooit worden. Maar zolang we als bouwsector willen leren, moeten we dat toch kunnen opbrengen?

Reageer op dit artikel