nieuws

‘Bouw en onderwijs moeten die ramen eens opengooien’

bouwbreed

Er gaapt een diepe kloof tussen het midden- en kleinbedrijf in de bouw en de vakopleidingen voor de bouw op mbo-niveau. Als beide partijen nauwere contacten met elkaar onderhielden zou er al veel gewonnen zijn.

Hoezeer dat idee ook voor de hand ligt, voor bouwers en schoolmanagers lijkt het geen vanzelfsprekendheid. Er is nog een lange weg te gaan voordat de ROC’s leerlingen afleveren die weten wat er op de bouwplaats van hen wordt verwacht, vreest Piet Oskam, directeur van het Centrum Innovatie Bouwkolom in Zeist. Waar het vooral aan schort, is kennis van het begrip ‘samenwerking’.
Het CIB organiseerde vorig jaar een tweetal ontmoetingen tussen regionale bouwondernemers uit de provincie Utrecht en docenten bouwkunde van het ROC Midden Nederland. Bedoeling was meer interactie tussen school en praktijk tot stand te brengen. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan, concludeert de rapportage ‘Samen Verantwoordelijkheid Nemen’ die het CIB wijdde aan het project. Centrale thema was de stelling dat modern bouwplaatspersoneel niet alleen over vakkennis moet beschikken, maar ook moet weten hoe een project is georganiseerd en welke vormen van samenwerking daarbij komen kijken.

Gevaar

Verschillende scholen hebben dergelijk ‘competentiegericht’ onderwijs dit jaar voor het eerst in hun lespakket opgenomen. Dat is een goede ontwikkeling, meent het CIB. Maar het gevaar bestaat dat het blijft bij theorie. Studenten en docenten zouden veel nauwer bij de praktijk betrokken moeten worden. En daar wringt volgens Oskam de schoen. “Het MKB is er nog veel te weinig mee bezig. En de ROC’s zijn in de eerste plaats grote leerfabrieken. De directe betrokkenheid die de vroegere LTS en MTS hadden met plaatselijke bedrijven, is er ver te zoeken. Managers lijken het alleen maar lastig te vinden om met bedrijven te overleggen”
Ondernemers die leerlingen van het ROC binnen hun bedrijf stage laten lopen, klagen vaak over een gebrek aan kennis. Zij pleiten voor een betere praktijkbegeleiding. Een van de gevolgen is, dat leerlingen soms slecht gemotiveerd op de stage verschijnen.
Waar schoolmanagers de boot afhouden, zien docenten het nut van structureel overleg met de bouw wel degelijk in. Zo kwamen zij – tijdens de door het CIB gearrangeerde ontmoetingen – met het praktische voorstel voor een aparte keet op de bouwplaats, van waaruit studenten en docenten het bouwproces kunnen volgen. Het zijn kleine stappen, beseft Oskam. “Maar het is een begin. Bouw en onderwijs moeten eindelijk de ramen eens opengooien.”

Reageer op dit artikel