nieuws

Bedrijfsleven betrokken bij ambachtsschool Groningen

bouwbreed

Het Noorderpoortcollege in Stadskanaal wil samen met het bedrijfsleven en het regionale onderwijs een ambachtsschool voor Oost-Groningen opzetten. De opleiding moet in het schooljaar 2009-2010 van start gaan.

De school werkt samen met twaalf ondernemers onder wie aannemers, installateurs en elektrotechnici. Gezamenlijk regelen zij stageplekken en dagen waarop leerlingen uit de eerste twee leerjaren van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kennis kunnen maken met de beroepspraktijk. Het bedrijfsleven wordt dan ook betrokken bij het nieuwe initiatief dat zich vooral richt op de eerste twee leerjaren.
In het derde en het vierde jaar worden de leerlingen al opgeleid voor specifieke beroepen. Dit deel van de scholing is op het niveau van het voormalige lager technisch beroepsonderwijs. De leerlingen doen dan voldoende kennis op om door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Vormende vakken

Tijdens het eerste en het tweede schooljaar daarentegen ligt de nadruk op algemeen vormende vakken.
Het Noorderpoortcollege wil ook in deze periode praktijkonderwijs gaan geven. Zo worden de leerlingen beter voorbereid op de beroepspraktijk, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt beter worden.
De leiding van het Noorderpoortcollege wil zowel samenwerken met het bedrijfsleven als met andere regionale scholen. Het einddoel is een ambachtsschool voor Oost-Groningen op te zetten.

Reageer op dit artikel