nieuws

BAM lijdt verlies in zaak over reiskosten

bouwbreed

BAM heeft bij de Hoge Raad bakzeil gehaald in het slepende reiskostenconflict met FNV Bouw.

De bouwer en de vakbond liggen al jaren met elkaar overhoop over de wijze waarop de reisuren en -kosten in de cao-periode 2002-2004 moesten worden berekend. Volgens BAM moet worden uitgegaan van de kortste route tussen woonplaats van de bouwvakker en de bouwplaats. FNV Bouw is echter van oordeel dat de meest gebruikelijke, ofwel de snelste, weg moet worden gehanteerd.
De onenigheid was voor de bond aanleiding naar de rechter te stappen. Die gaf de aannemer in 2004 echter gelijk, vooral omdat ze in de toen geldende bouw-cao geen duidelijke afspraken kon vinden over de berekeningswijze.
Het Amsterdamse gerechtshof vond die later wel. In de cao-paragraaf over carpoolen trof het de regel aan dat de reisafstand gemeten dient te worden “langs de meest gebruikelijke weg”. Volgens het hof moet bepaling ook worden toegepast bij de berekening van de reiskostenvergoeding.
Het hof merkte destijds nog op dat algemeen bekend is dat werknemers de snelste route kiezen en dus niet door woonkernen en over B-wegen rijden om maar de kortste weg af te leggen.
Oneens met de uitspraak van het gerechtshof, legde BAM de zaak vorig jaar voor aan de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege van Nederland zag op de valreep van 2007 echter geen aanleiding om het arrest van het hof op het punt van de berekeningswijze te vernietigen. Anders dan het hof bepaalde, hoeft BAM aan FNV Bouw geen 4500 euro aan dwangsommen te betalen, aldus de Hoge Raad.
In de huidige bouw-cao, die tot en met juni 2009 loopt, is inmiddels ondubbelzinnig vastgelegd dat de reisuren op basis van de snelste route moeten worden berekend. Daarmee hebben werkgevers en werknemers een nieuwe discussie over de reiskosten ondervangen.

Reageer op dit artikel