nieuws

Baggeraar grijpt naast werk in Assen

bouwbreed Premium

Baggerbedrijf De Vries 0x26 Van de Wiel grijpt definitief naast een omvangrijke baggerklus in Assen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

Het hof bepaalde dat de inschrijving van De Vries 0x26 Van de Wiel als ongeldig moet worden bestempeld omdat de baggeraar in zijn offerte de inzet van een schuifboot had opgenomen. De aanbestedingsstukken van de gemeente Assen verboden het schuiven van baggerspecie nadrukkelijk.
De uitspraak is extra zuur voor De Vries 0x26 Van de Wiel omdat het bedrijf juist zelf naar de rechter was gestapt om de aanbieding van de baggercombinatie Oosterhof Holman/Boskalis ongeldig te laten verklaren.
Volgens De Vries 0x26 Van de Wiel won de combinatie de aanbesteding vanwege een ingeleverd kwaliteitsplan waar niet om was gevraagd. Het bedrijf uit Schagen, dat als tweede uit de bus was gerold, eiste dat Oosterhof/Boskalis dan ook uitgesloten zou worden.
De rechtbank in Assen oordeelde in september evenwel anders. De inschrijving van De Vries 0x26 Van de Wiel werd ongeldig verklaard en de gemeente kreeg toestemming het werk aan Oosterhof/Boskalis te gunnen. Het gerechtshof in Leeuwarden kwam in hoger beroep tot een zelfde oordeel als de rechtbank van Assen. Het hof benadrukte in zijn arrest nog dat De Vries 0x26 Van de Wiel ook naast het werk zou hebben gegrepen als het kwaliteitsplan van Oosterhof/Boskalis niet meegewogen zou zijn.
“Ook als de extra punten die de combinatie op het plan van aanpak heeft gescoord buiten beschouwing zouden worden gelaten, zou de combinatie nog steeds in totaliteit de hoogste score hebben behaald”, aldus het gerechtshof.
De Vries 0x26 Van de Wiel had sowieso weinig kans meer om het werk alsnog binnen te halen, omdat de combinatie in oktober al is begonnen met de baggerwerkzaamheden aan de stedelijke watergangen en het havenkanaal in Assen. Door de uitspraak kan het baggerbedrijf echter ook fluiten naar een schadevergoeding.

Reageer op dit artikel