nieuws

Amsterdam duikt onder de grond met Amfora

bouwbreed Premium

Grootschalig ondergronds gebruik van het Amsterdamse grachtenstelsel kan het woon- en werkklimaat in de hoofdstad ingrijpend verbeteren. Bouwbedrijf Strukton en architectenbureau Zwarts 0x26 Jansma zien goede kansen megaproject Amfora ten uitvoer te brengen.

Als Amfora van papier tot werkelijkheid wordt, krijgt Amsterdam een infrastructurele oppepper van je welste. In de eindfase is voorzien in een netwerk dat onder het maaiveld heel het gebied ten zuiden van het IJ tot ringweg A10 bereikbaar maakt voor auto’s en kleine vrachtwagens.
Tot zes gebruikslagen diep willen de initiatiefnemers onder het water van de belangrijkste grachten en de Amstel duiken. De verkregen ruimten kunnen behalve voor stadsverkeer, parkeren en het keurig opbergen van kabelsystemen worden gebruikt voor de aanleg van winkels, sportzalen en bioscopen.
Eerste reactie van de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema: “Zeker, een erg vergaand plan.” Een door Strukton gepolste grote bank ziet in de financiering geen problemen. De geboden oplossing biedt onder de grachten voor 25.000 euro parkeerruimte. Bovengronds moet nu het viervoudige worden neergeteld. “De bevolking zal van de aanleg relatief weinig merken. De stad komt niet open te liggen, zoals bij de Noord-Zuidlijn het geval is”, zegt Bas Obladen van Strukton.

Werkwegen

Bij de gekozen bouwmethode worden de – tijdelijk af te dammen – grachten benut als werkwegen. Eerste stappen zijn het opschonen en dempen van de gracht met zand. Voorts worden dan vanaf de werkweg langs de kaden trillingsvrij diepwanden aangebracht. Eén op de drie panelen verdwijnt 65 meter de diepte in tot op de derde zandlaag. Amfora wordt vandaag in Amsterdam gepresenteerd tijdens het congres van het Centrum Ondergronds Bouwen.
De naam Amfora staat voor Alternatieve Multi Functionele Ondergrondse Ruimte Amsterdam. Naast Strukton en Zwarts 0x26 De Lange behoren Okra, DelfTech en de technische universiteit Delft tot de initiatiefnemers. De onderzoekskosten ten behoeve van het als Eigen Initiatief ingebrachte plan bedragen tot op heden enkele tonnen. De uitvoering van het grachtennetwerk tussen alleen al de Stadhouderskade en ’t IJ vergt naar schatting een investering van 10 miljard euro.
> Economie 6

Reageer op dit artikel