nieuws

Rechter verbiedt sloop huizen Doel

bouwbreed

De rechtbank in Dendermonde heeft de afbraak van enkele tientallen woningen in het polderdorp Doel verboden. De “Maatschappij Linkeroever” had veertig sloopvergunningen aangevraagd, waarvan er ondertussen twintig werden verleend. Een aantal inwoners van Doel, dat tegen 2009 ontruimd moet zijn voor een containerdok, spande een kort geding aan tegen de sloopactie met steun van het actiecomité Doel 2020.

De rechter oordeelde dat Doel nog altijd in het gewestplan is ingekleurd als woongebied. Hij oordeelde dat de sloopwerken schadelijk zouden zijn voor de resterende inwoners en de grens van “gewone ongemakken” zouden overschrijden. Het is overigens nog lang niet zeker dat het containerdok er ooit komt. Maar als dat niet gebeurt, wil de Vlaamse regering er toch een havenuitbreiding realiseren, bijvoorbeeld de bouw van opslagplaatsen.
Het actiecomité Doel 2020 reageert tevreden op het vonnis, maar daarmee is Doel nog lang niet gered. De Vlaamse regering en de Antwerpse haven willen het dorp per se van de kaart geveegd zien. Volgens het actiecomité bereidt de Maatschappij Linkeroever in het grootste geheim de sloop van 130 huizen in het dorp voor. Hiermee zou de helft van Doel van de kaart worden geveegd.

Appel en ei

De woningen werden daartoe voor een appel en een ei door de Vlaamse overheid aangekocht. De Belgische Raad van State heeft het gewestplan dat van Doel industriegebied moest maken, enkele jaren geleden al geschorst. Het dorp is daarmee nog altijd woongebied. De rechter volgde deze logische redenering.
Volgens de advocaten van de actiegroep bestaat er geen enkel argument om de woningen te slopen. Ze bevinden zich immers niet in slechte staat. “Het enige motief is Doel onleefbaar te maken”, zegt woordvoerder Jan Creve van het actiecomité Doel 2020: “Door de huizen af te breken, wil men de overblijvende inwoners duidelijk maken dat de plannen om Doel van de kaart te vegen, onomkeerbaar zijn.” De rechter oordeelde dat de bezwaren van de inwoners gegrond waren en de geplande sloopwerkzaamheden willekeurig zijn en enkel bedoeld om het vertrek van de overblijvende inwoners te bespoedigen. Hij legde de Maatschappij Linkeroever een verbod op om de woningen te slopen tegen een dwangsom van 2,5 miljoen euro per inbreuk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels