nieuws

Sportbond verwacht een tekort van ongeveer 60 sporthallen

bouwbreed

Zaalsportverenigingen kampen met ruimte tekort. In totaal is er behoefte aan 56 tot 64 nieuwe sporthallen. Dat blijkt uit het rapport sportaccommodaties van het Nederlands Handbalverbond (NHV).

Van de sportclubs heeft 35 procent een tekort aan ruimte, het gaat daarbij vooral om zaalsporten zoals handbal, volleybal, badminton en basketbal. Daar komt bij dat het merendeel van de verenigingen probeert meer leden te werven, zodat het tekort aan sporthallen de komende jaren fors toeneemt.
De NHV baseert zich op een onderzoek onder 2300 verenigingen. Daaruit blijkt niet alleen een groot tekort aan sporthallen. Ook maakt het rapport duidelijk dat slechts een gering aantal sportverenigingen overweegt een eigen accommodatie te bouwen. Van de ondervraagde verenigingen heeft 29 procent overwogen een eigen sporthal te gaan exploiteren. Van deze groep heeft 9 procent het voornemen in daden omgezet. Daar staat tegenover dat 71 procent van het totaal van de sportclubs geen plannen heeft een eigen ruimte in te richten. De reden die ze daarvoor opgeven is in 85 procent van de gevallen dat er grote financiële risico’s zijn verbonden aan zo’n initiatief.
De meeste sportverenigingen (58) hebben geen sporthal in bezit, maar huren er een. Dit levert jaarlijks een bedrag op van ongeveer 12.000 euro per vereniging.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels