nieuws

Multi Vastgoed ontwikkelt Zaanse zorgboulevard

bouwbreed

Projectontwikkelaar Multi Vastgoed gaat voor het Zaans Medisch Centrum een zorgboulevard ontwikkelen. In de nieuwbouw is niet alleen ruimte voor de zorgtaken van het ziekenhuis en tal van zorggerelateerde ondernemingen en instellingen, maar ook winkels, een grote supermarkt en een parkeergarage.

De zorgboulevard beslaat tienduizend vierkante meter vloeroppervlak. De helft hiervan is bestemd voor het ziekenhuis. De rest van de ruimte krijgt een commerciële bestemming. Het Zaans Medisch Centrum werkt momenteel aan de renovatie en verbouw van de bestaande huisvesting. Hiermee is de zorginstelling in de zomer van 2006 begonnen. Verloopt alles volgens plan, dan worden de bouwwerkzaamheden op het terrein in 2011 afgerond.
Het masterplan voor het project is door de gemeente Zaandam goedgekeurd. Multi Vastgoed, dat zich van branchegenoot AM heeft afgesplitst en onderdeel uitmaakt van Multi Corporation, en het Zaans medisch Centrum streven ernaar om binnen drie maanden een definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Multi Vastgoed ziet de zorgsector als een interessante groeimarkt. Volgens de projectontwikkelaar maken aanpassingen in de financiering van ziekenhuizen het mogelijk om de huisvesting van de zorginstellingen te combineren met andere commerciële of op de consumentgerichte activiteiten. De onderneming haakt daarbij naar eigen zeggen aan bij een maatschappelijk trend die vraagt om een betere vervlechting van de zorg met de samenleving.
“Veel ziekenhuizen hebben zich teruggetrokken in een betonnen kolos aan de rand van stad”, vertelt Arno Ruigrok van Miltu Vastgoed. “Dat gaat veranderen. Ziekenhuizen willen weer de stad in.”

Herhuisvesting

Daarnaast zorgen fusies van ziekenhuizen volgens Ruigrok voor grootschalige herhuisvestingsprojecten. “Je ziet vaak dat ziekenhuizen de klinische activiteiten onderbrengen in één centraal gebouw. Op de andere locaties blijft dan meestal een kleine kliniek staan voor bijvoorbeeld spoedeisende zaken.”
Multi Vastgoed heeft momenteel contact met een tiental ziekenhuizen. “Maar de intensiteit verschilt sterk”, legt Ruigrok uit. “Met enkele partijen hebben we de afspraak dat we later nog een keer bellen om de nieuwbouwplannen door te spreken.” De projectontwikkelaar is hierbij sterk afhankelijk van de planning van de ziekenhuizen zelf en de instanties die namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) toezicht houden op de huisvesting van de instellingen. “Ziekenhuizen mogen hun vastgoed bijvoorbeeld niet zonder toestemming van VWS verkopen. Hetzelfde geldt voor nieuwbouwprojecten.”
Naast het Zaans Medisch Centrum werkt Multi Vastgoed momenteel samen met het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De projectontwikkelaar werkt daar aan de realisatie van een gezondheidspark.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels