nieuws

Windmolens op land op termijn geen taak Rijk

bouwbreed Premium

– Het Rijk voelt er veel voor binnen niet al te lange termijn de handen af te trekken van windenergieprojecten op het land. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) wil windenergie op land er “nog even” bij houden, maar ziet het moment naderen dat de overheid alleen nog projecten op zee steunt.

Volgens Van der Hoeven is het nu te vroeg om als overheid alleen in te zetten op windenergieprojecten op zee. Maar de dag dat marktpartijen voor windenergieprojecten op het land geen steun meer van de overheid meer nodig hebben, komt “steeds dichterbij”, stelde ze gisteren in een overleg in de Tweede Kamer.
Van der Hoeven reageerde op de oproep van de VVD om snel te stoppen met steun voor windenergieprojecten op land. “We moeten gaan focussen op offshore. Windenergie op zee is op de lange termijn goedkoper dan op land”, aldus VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra. De VVD’er wekte daarmee verbazing bij andere fracties in de Kamer. Die constateerden dat de VVD nog niet zo lang geleden helemaal niets zag in windenergie.

Kerncentrales

De oppositie onder aanvoering maakte van het overleg met Van der Hoeven gebruik om de minister uitspraken te ontlokken over de bouw van nieuwe kerncentrales. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen onder druk van de PvdA vastgelegd dat er deze kabinetsperiode geen nieuwe centrales worden gebouwd. Van der Hoeven houdt het bij die afspraak, maar liet doorschemeren dat op de langere termijn een nieuwe centrale voor haar partij, het CDA, wel degelijk een optie blijft.

Reageer op dit artikel