nieuws

Werkgevers blij metuitspraak in Laval-zaak

bouwbreed Premium

Werkgeversorganisaties zijn verheugd over de uitspraak van het Europese Hof in de zogenoemde Laval-zaak. Het Hof verbiedt daarin vakbonden blokkades uit te voeren die het vrij verkeer van diensten belemmeren.

In de Laval-zaak ging het om het Letse bedrijf Laval un Partneri dat Letse bouwvakkers in Zweden een school in Vaxholm liet renoveren en uitbreiden via zijn Zweedse dochter L0x26P Baltic.
De Zweedse bouwbond heeft geprobeerd met Laval en Baltic afspraken te maken over een cao. Toen dat niet lukte heeft de bond blokkades opgeworpen bij alle bouwprojecten van Laval in Zweden. Uiteindelijk gevolg was het faillissement van Baltic. et Europese Hof heeft nu uitgesproken dat acties van vakbonden op zich niet verboden zijn, zelfs niet als die zich richten tegen buitenlandse bedrijven. Maar dan moet er sprake zijn van een dwingende reden van algemeen belang. Daaronder verstaat het Hof ook het tegengaan van sociale dumping.
In dit geval echter is daar volgens de rechters geen sprake van. De Letse bouwvakkers vielen onder een cao die hun rechten beschermde en hen ook loon garandeerde. Dat dit lager lag dan de Zweedse bond wilde, doet daarbij niet ter zake.

Acties

Het Hof vindt daarbij dat acties die erop zijn gericht een buitenlands bedrijf te dwingen akkoord te gaan met een arbeidsvoorwaarden die verder gaan dan de bescherming die de detacheringsrichtlijn voorschrijft, te ver gaan. Voor buitenlandse ondernemingen wordt het dan minder aantrekkelijk en zelfs moeilijker gemaakt om bouwwerkzaamheden op het Zweedse grondgebied uit te voeren. Daardoor is er sprake van een beperking op het vrij verrichten van diensten.
VNO-NCW en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN zijn blij met deze uitspraak. Volgens de werkgeversorganisaties heeft het Hof met deze uitspraak zowel het recht van bedrijven om diensten te leveren in andere lidstaten als het recht op bescherming van werknemers gerespecteerd.

Reageer op dit artikel