nieuws

Waterstress

bouwbreed Premium

Vraag me niet waarom maar onlangs gelezen: het Van Dale jaarboek 2008. Met duizenden woorden die de Nederlandse taal hebben ‘verrijkt’. Een tiental nieuwe woorden heeft betrekking op water. Zoals waterstress. In de uitgave aangeduid als: “een situatie waarin de behoefte aan water groot en de beschikbaarheid van water klein is”.

Vraag me niet waarom maar onlangs gelezen: het Van Dale jaarboek 2008. Met duizenden woorden die de Nederlandse taal hebben ‘verrijkt’. Een tiental nieuwe woorden heeft betrekking op water. Zoals waterstress. In de uitgave aangeduid als: “een situatie waarin de behoefte aan water groot en de beschikbaarheid van water klein is”.
Gek genoeg niet andersom. Terwijl zulke situaties zich in Nederland meer voordoen. Neem grondwater. Vier op de tien gemeenten kampt in bebouwd gebied met grondwaterproblemen. In totaal 260.000 woningen, lezen wij in een brochure waarin de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vooruit blikt op de invoering per 1 januari aanstaande van de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken.
Interessant zijn de passages over de al dan niet aansprakelijkheid van gemeenten. Zij worden immers hét aanspreekpunt voor burgers en bedrijven met (grond-)waterproblemen. Er is sprake van een zekere zorgplicht. Of toch niet?
De VNG uit in elk geval zorg over hoe met de nieuwe situatie om te gaan. Want voor grondwaterproblemen ‘aansprakelijk gesteld’ te worden, betekent nog niet dat de gemeente ook daadwerkelijk aansprakelijk is’. Lees de toelichting bij de wet er maar op na, aldus de VNG: ‘de vraag wie aansprakelijk is, kan niet in algemene zin beantwoord worden. De taak van de gemeente heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Er zijn geen waterdichte garanties’.
Lekker geregeld. Burgers en bedrijven kunnen bij natte kelders of kruipruimten thans terecht bij hun gemeente. Die heeft zelfs de plicht klachten te onderzoeken maar wat er daarna gebeurt, is even onduidelijk als vroeger.
De schuldvraag blijft onbeantwoord. Net als de vraag wie voor een oplossing moet zorgen. Als die er al is. Is de gemeente aansprakelijk? Het waterschap? De provincie? Of is de wateroverlast – eigen schuld, dikke bult – de verantwoordelijkheid van de burger zelf? De nieuwe wet brengt helaas geen wijziging in dit drijfzand. Hoewel? Op termijn misschien toch. De VNG waarschuwt voor mogelijke (nieuwe) jurisprudentie over haar ‘waterplichten’.
Niet uitgesloten wordt dat burgers het er niet bij laten zitten en gemeenten voor de rechter dagen. Ongewis is dan wat gemeenten van rechters kunnen verwachten. Er is weliswaar Hoge Raad jurisprudentie uit 1982 en 1993 maar die betrof vooral twisten tussen waterschappen en boeren. De gemeenten doen er in elk geval goed aan, meent de VNG, om vooraf duidelijkheid te verschaffen over ieders verantwoordelijkheid en zo adequaat mogelijk te reageren. Dat laatste is winst. Weliswaar zo’n beetje het enige voordeel dat de nieuwe wet voor burgers met zich meebrengt, maar toch. De grondwaterproblematiek wordt er niet minder om. Neemt zelfs toe.
Méér waterstress kortom bij burgers. En bij ambtenaren. Eén troost: Van Dale heeft het beestje nu definitief een naam gegeven.

Reageer op dit artikel