nieuws

Veiligheid en stedelijke kwaliteit voorop in Breda

bouwbreed Premium

“De Potvis”, wijst hij naar de bouwput tegenover het stadskantoor, “is typisch een project waarvoor onze nieuwe aanpak is bedacht: binnenstedelijk, groot, gecompliceerd en voor het publiek toegankelijk.”

Heijmans bouwt hier als opvolger van het Turfschip een complex met bioscoop, horeca, kantoorruimte, appartementen en een parkeergarage. Het nieuwe beleid komt er officieel te laat voor maar, stelt de gemeentemedewerker, “we hebben alvast gehandeld in de geest ervan; in goed overleg met de bouwer.”
De verstandhouding met bouwend Breda is volgens hem onveranderd goed. “Ik ken aannemers als betrouwbaar en vakkundig. We staan allemaal voor hetzelfde: een goed en veilig gebouw neerzetten. Alleen hebben we het werk wel ontzettend ingewikkeld gemaakt.”
Ingewikkeld in één of meer opzichten blijken veel bouwprojecten in de ogen van Breda. “Binnenstedelijk kan de bouw van een eenvoudige woning ook heel complex zijn.”

Cultureel erfgoed

De zorg gaat uit naar veiligheid maar ook stedelijke kwaliteit. “Het college van B en W is gehecht aan het cultureel erfgoed, zowel boven als onder de grond. Er zijn veel archeologische resten in Breda. Zo is de fundering gevonden van de middeleeuwse voorganger van de Grote Kerk. Die mag niet kapot gaan.”
Voor alle activiteiten waarbij nabijgelegen bouwwerken kunnen worden beschadigd, geldt het nieuwe beleid. “Binnenstedelijk zit je dus al snel aan een verplichte hoofdconstructeur.”
Voorafgaand aan de bouw moeten dan ook al alle tekeningen en berekeningen worden overlegd; dit hoort eveneens bij de nieuwe aanpak. Tevens moet in deze fase de hoofdconstructeur worden aangewezen. “Op die manier is altijd duidelijk wie het aanspreekpunt is.”
De ervaring moet leren in hoeverre op deze manier ernstige bouwfouten worden voorkomen. Absolute veiligheid is nooit haalbaar, weet iedereen. “Onze ervaring is in elk geval dat tot nu toe onvoldoende oog is voor de samenhang. Veel zaken kunnen aan de voorkant beter worden geregeld. Experts hebben verschillende instortingen bekeken. Zij zeggen ook: als je het goed organiseert, zorg je dat er een hoofdconstructeur is.”
Het blijft altijd mogelijk, weet hij, een hoofdconstructeur aan te wijzen die volstrekt niet op zijn taak is berekend. Maar die komt dan toch tegenover onze eigen constructeurs te zitten en zal dus gauw door de mand vallen.”
Van kwaadwillenden in de bouwsector zegt hij weinig te bespeuren. “In Breda zien we die nauwelijks.”
Vaste relaties van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht zoals corporaties en plaatselijke bouwers zitten de komende tijd op de eerste rang: zij krijgen individueel uitleg voor een soepele voortzetting van de samenwerking. De baten moeten opwegen tegen de kosten. “Denk aan een betere afstemming van de werkzaamheden en het voorkomen van stillegging van werken en eventuele schadeclaims. Daaraan kun je anders ook veel geld kwijt zijn.”
Bouwers, weet hij zeker, willen zelf ook dat het werk goed gebeurt. Ze bellen ons al vaak met de mededeling dat ze over twee dagen beton willen storten. Of wij vooraf de wapening nog even willen bekijken. Zo zoeken ze extra zekerheid. Wij werken daaraan graag mee. Maar de verantwoordelijkheid verschuift niet: wij zijn niet aansprakelijk als achteraf iets toch niet blijkt te kloppen.”
Breda timmert aan de weg en vormt zodoende een koploper waar andere gemeenten belangstellend naar kijken. “Iedereen is benieuwd hoe het in de praktijk uitwerkt. We voelen de maatschappelijke druk en kunnen niet meer accepteren dat mogelijk gebouwen worden neergezet die niet in orde zijn.”

Nieuwe regels

De verwachting is dat de nieuwe regels, die al een tijdje geleden werden aangekondigd, begin 2008 officieel zijn. De politieke besluitvorming is achter de rug. Samen met de VROM-inspectie volgt na een jaar een evaluatie.”
De pleister komt op een voor bouw- en woningtoezicht bekende zere plek. “We handelen bij meerdere projecten al in de geest van de nieuwe regels.” De bouwwereld reageert volgens hem welwillend. “We hebben niet de ervaring dat we hierdoor recht tegenover elkaar komen te staan.”

Het nieuwe beleid voor constructieve veiligheid van de gemeente Breda is bedoeld voor bouwwerken die vallen in één of meer van de volgende categorieën:
Bouwwerken van een zodanige omvang dat de samenhang van de verschillende constructieve onderdelen belangrijk is voor de constructieve veiligheid van het gebouw.
bouwwerken die volgens NEN 6702 vallen in veiligheidsklasse 3 (woongebouwen en alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn.
Bouwwerken in de stedelijke omgeving waarbij andere bebouwing schade kan ondervinden van het werk.

Categorieën

Reageer op dit artikel