nieuws

Rijk komt met regels megastal

bouwbreed Premium

Het Rijk gaat in overleg met de lagere overheden regels stellen voor de bouw van megastallen. Een verbod op enorm grote bedrijven met varkens of kippen, zoals de milieubeweging bepleit, komt er niet.

Dat blijkt uit de brief die de ministers Cramer (VROM) en Verburg (landbouw) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De minister kondigden eerder nader onderzoek naar de megastallen aan, omdat zij zich net als de Tweede Kamer zorgen maakten over de landelijke inpassing van deze grote bedrijven. Op basis van onder andere een advies van de rijksadviseurs concluderen Cramer en Verburg nu dat schaalvergroting en daarmee de bouw van megastallen een “begrijpelijke” ontwikkeling is.
Om te voorkomen dat de grote stallen op het platteland het landschap verrommelen, is het wel zaak dat de bedrijven goed landschapppelijk worden ingepast en de gebouwen goed architectonisch zijn vormgegeven, vinden de ministers. “Een optie is bijvoorbeeld om meerlagige stallen verdiept aan te leggen.”
In de ogen van de Cramer en Verburg moeten er speciale locaties voor megastallen komen. Deze locaties moeten goed ontsloten worden en ruimte bieden voor bedrijven om samen te werken. Ze willen wel paal en perk stellen aan de vestiging van de grote bedrijven. “Het is in ieders belang dat megastallen niet overal in het landelijk gebied kunnen ontstaan.” Volgens de ministers moeten de provincies en gemeenten gaan vastleggen waar wel en geen megastallen mogen komen.

Reageer op dit artikel