nieuws

Problemen met d0x26c-contracten

bouwbreed

De praktijk met design 0x26 construct-contracten loopt op verscheidene punten ronduit stroef. Rijkswaterstaat zoekt uit waarom zodat de dienst een en ander kan verbeteren.

De vier d0x26c-contracten voor de verbreding van de A2 leiden bijvoorbeeld tot veel strubbelingen tussen opdrachtgever en bouwcombinaties. Rijkswaterstaat richt het onderzoek overigens niet op problemen met individuele projecten, maar op de werkwijze in het algemeen, volgens Cleo Visser van Rijkswaterstaat.
Wie de illusie had dat de discussies over meerwerk tot het verleden zouden horen bij d0x26c, komt bedrogen uit. Het gebakkelei over risico’s en onverwachte tegenslagen blijft een voortdurende bron van ergernis, ondanks het feit dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering.

Interpretatie

Ook de interpretatie van de functionele eisen sluit in de praktijk lang niet altijd aan bij de wensen van Rijkswaterstaat. Daarnaast is het nauwelijks mogelijk om tot een mooi ontwerp te komen en is er weinig ruimte voor initiatieven van de bouwer. De nadruk ligt op prijs en functionaliteit en dat is een rem op elke vorm van creativiteit.
Dirk Knook van Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij het onderzoek. Hij leidde eerder de quick-scan naar de zestig mislukte prestatiecontracten, waaruit een vernietigend oordeel kwam over de “boekhoudersmentaliteit” van de dienst en de versnipperde werkwijze. Uitgerekend dat onderzoek was de aanleiding om de werkwijze rond d0x26c uit te zoeken.
De interviewfase is net afgerond, begin volgend jaar verwacht Rijkswaterstaat conclusies te trekken voor nieuwe opdrachten.
D0x26c is de meest gebruikte contractvorm voor grotere werken. Achterliggend idee is dat de aannemer ontwerp en uitvoering maximaal op elkaar kan afstemmen en de opdrachtgever zich daar minimaal mee hoeft te bemoeien. De dienst is niet van plan dat te veranderen, maar verwacht wel tot verbeteringen te komen.

Reageer op dit artikel