nieuws

Prijzen in sector beton stijgen

bouwbreed

In betonsector hangen sterk stijgende prijzen in de lucht. Eén op de drie fabrikanten is van plan binnenkort meer geld te vragen voor zijn producten.

“Van alle kanten nemen de kosten toe”, verzucht directeur Ton Pielkenrood van
de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland. “Niet alleen zand en
grind zijn duurder geworden, ook de prijzen voor energie en bijvoorbeeld diesel
rijzen de pan uit. Wil een fabriek uitbreiden, dan loop je tegen wachttijden op.
Alles kost extra geld. Het loopt de spuigaten uit. De sector kalkzandsteen kampt
met hetzelfde verschijnsel.” Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleerde
in november dat 36 procent van de betonondernemers zijn prijzen naar boven wil
bijstellen. Kenners geven een raming van 5 tot 6 procent. In oktober piekerde
nog vrijwel geen enkele producent uit de sector beton, cement en gips over het
opkrikken van de prijzen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de orderontvangst
in de sector in november sterk is toegenomen. Waar in september en oktober nog
sprake was van krimp, geeft 18 procent van de fabrikanten in november aan meer
opdrachten uit het buitenland te ontvangen. De toename van de binnenlandse
orderstroom is zelfs dubbel zo groot. De fabrikanten van betonproducten zitten
goed in het werk. De orderpositie ligt ruim een kwart boven het riante niveau
rond de eeuwwisseling. Bij slechts 3 procent van de bedrijven is sprake van
oplopende voorraden. Een groep van 10 procent is van plan komende maanden de
personele sterkte terug te brengen.

Reageer op dit artikel