nieuws

Politiek moet clusteren bij wet verbieden

bouwbreed Premium

De politiek moet met de grootst mogelijke spoed een einde maken aan het clusteren van opdrachten. Dit zegt MKB Nederland in reactie op het negatieve vonnis van de Utrechtse voorzieningenrechter.

Gemeenten mogen opdrachten clusteren. Het midden- en kleinbedrijf moet maar combinaties vormen om mee te kunnen dingen. Dit heeft de rechter uitgesproken in het kort geding van MKB Nederland tegen zestien Utrechtse en Gelderse gemeenten.
Volgens MKB Nederland toont deze uitspraak aan dat de huidige aanbestedingswetgeving grote gebreken vertoont. Clustering betekent in de visie van de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf dat de mededinging oneigenlijk is beperkt, doordat uitsluiting van het mkb bij overheidsaanbestedingen mag van de wet.
MKB Nederland is op zich blij met de duidelijke uitspraak, omdat hierdoor de manco’s in de wet genadeloos zijn blootgelegd. Dat neemt niet weg dat de organisatie niettemin in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Daarin zal zij zich vooral focussen op de uitspraak dat mkb-bedrijven maar moeten samenwerken met concurrenten om mee te kunnen dingen. Dat kan volgens de organisatie niet waar zijn. Mkb-bedrijven moeten ook zelfstandig mee kunnen doen met aanbestedingen.
De praktijk wijst ook uit dat de kansen van het mkb op een overheidsopdracht fors zijn afgenomen. Sinds 1997 is het aantal opdrachten aan de kleinere bedrijven gehalveerd.

Aanbestedingswet

Behalve de instelling van het hoger beroep gaat de belangenvereniging ook stevig lobbyen bij de politiek om de Aanbestedingswet aan te passen. Daarin moet helder komen te staan dat clusteren van opdrachten in principe verboden is, zeker als het gaat verschillende opdrachten. Alleen in uitzonderlijke gevallen en goed gemotiveerd mag clustering nog wel, vindt MKB Nederland.
In haar uitspraak vond de rechter overigens dat er sprake was van een bijzondere situatie. Clustering was in dit geval niet onlogisch, omdat de gemeenten al jaren samenwerken.

Reageer op dit artikel