nieuws

Ook in laagconjunctuur investeren in leerlingen

bouwbreed

Bedrijven moeten meer investeren in leerlingen, ook in tijden dat het wat minder gaat. Door tijdens laagconjunctuur toch leerlingen aan te nemen, kweek je betere vakmensen, vindt EIM.

De vraag naar leerlingen van leerbedrijven is uiterst conjunctuurgevoelig. Op dit moment zijn de leerlingen niet aan te slepen, want het gaat goed in de bouw. Dit schrijft economisch onderzoeksbureau EIM in het rapport ‘Vacatureproblematiek en leerbedrijven in het Conga-domein’.
In het onderzoek wordt geconstateerd dat in tijden van hoogconjunctuur de nadruk van de werkzaamheden van leerlingen ligt op meer productie om te produceren dan op productie om te leren. Ze worden dan volgens de onderwijswereld als goedkope arbeidskrachten beschouwd. In perioden van laagconjunctuur lopen de bedrijven niet zo hard achter leerlingen aan. Dat zouden ze volgens de leraren wel moeten doen. Doordat er dan meer tijd is voor het leertraject, kweek je betere vakmensen.
De onderzoekers bevelen verder aan dat de branche zelf een beter beeld van de bouw naar buiten moeten brengen. Het imago is nu nog dat het zwaar en soms smerig werk is. Ook in de bouw hebben automatisering en mechanisatie hun invloed op het proces gehad. Zo gaat opperen tegenwoordig vaak machinaal en is de opperman niet meer de breedgeschouderde man die met een bak stenen op zijn bult via een wankele ladder de steiger op moet, maar iemand met een joystick in de hand. Dat beeld moet worden overgebracht.

Lonend

Uit het onderzoek blijkt voorts dat het voor bedrijven loont om leerbedrijf te zijn. Binnen de groep gespecialiseerde aannemers blijkt de instroom van schoolverlaters bij leerbedrijven 13 procent van de nieuw aangetrokken personeelsleden te zijn. Bij niet-leerbedrijven was dit slechts 5 procent. De Conga is inmiddels met dit rapport in de hand druk doende de instroom van leerlingen te bevorderen. “Als eerste vergroten we het aantal bedrijfspraktijkvormingsplaatsen. Voorwaarde daarbij is wel dat de leerlingen de grondbeginselen van het vak niet meer in de praktijk behoeven te leren”, benadrukt Conga-voorzitter Henk Klein Poelhuis.
Verbeteren van de instroomkwaliteit staat dan ook hoog op het lijstje. Overleg met de onderwijswereld en uitbreiding van het aantal locaties waar gespecialiseerde opleidingen kunnen worden gevolgd, passen daarin. “In onze wereld is instroom van groot belang. Wij verenigen de sectoren die de vakhandjes leveren in de bouw”, aldus Klein Poelhuis

Reageer op dit artikel