nieuws

Ongevallen kostenbouw 150 miljoen

bouwbreed Premium

Ziekteverzuim door ongevallen kost de bouwsector jaarlijks zeker 150 miljoen euro. Dat heeft de stichting Arbouw becijferd.

> vervolg van pagina 1
Ongevallen op de bouwplaats leiden tot de grootste schadepost: 80 miljoen euro. Nog eens 70 miljoen is de sector kwijt aan verzuimkosten als gevolg van ongevallen in vrije tijd of tijdens woon-werkverkeer.
Arbouw telde vorig jaar ruim negenduizend arbeidsongevallen met verzuim. In meer dan 1.800 gevallen moest een bouwvakker afgevoerd worden naar een ziekenhuis. Volgens het kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden liggen die cijfers onder het gemiddelde van afgelopen jaren.
Het aantal ongevallen met dodelijke afloop daalde van 11 naar 8. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers ligt overigens hoger. Arbouw registreert alleen de dodelijke ongevallen bij werknemers die onder de bouw-cao, schilders-cao en stukadoor-cao vallen. Zelfstandigen zonder personeel bijvoorbeeld blijven zo buiten de statistieken.
Gevaarlijkste beroepen binnen de bouw zijn pannenlegger, betonreparateur, sloper, wegmarkeerder en bronbemaler. “Dit zijn allemaal beroepen waarbij valgevaar en extern mechanisch geweld belangrijke risicofactoren zijn”, aldus Arbouw. “Het risico op een ongeval is voor een pannenlegger bijvoorbeeld tweemaal zo hoog als gemiddeld. Als het gaat om onveilige werksituaties, is de wegmarkeerder koploper. Ruim 75 procent van alle wegmarkeerders vindt zijn werk onveilig.”
Hoewel de veiligheid in de bouw afgelopen jaren sterk is verbeterd, bevindt zo’n 12 procent van alle bouwvakkers zich nog altijd regelmatig in een onveilige situatie. In de gww-sector is dat 15 procent. Volgens Arbouw is er dan ook nog een wereld te winnen. “Er komen nog te veel onveilige situaties voor. Dit betreft met name het werken op hoogte, werken langs wegen en het ontbreken van een opgeruimde en goed toegankelijke werkplek. Nog te vaak zijn de vereiste technische- en organisatorische maatregelen niet getroffen of blijven structurele maatregelen uit om herhaling na een ongeval te voorkomen.”

Vallen van hoogte

De meest voorkomende oorzaak van een bouwongeval is nog altijd vallen van hoogte. Bij ongeveer 20 procent van de ongelukken was sprake van een val. Ook verstappen (17 procent), struikelen en uitglijden (14 procent) en een vallend voorwerp (11 procent) zijn belangrijke boosdoeners.
Zo’n 30 procent van de bouwvakkers denkt dat een ongeval voorkomen had kunnen worden. Daarbij steekt 20 procent de hand in eigen boezem. Ongeveer 16 procent vindt dat de baas meer veiligheidsmaatregelen had moeten treffen.

Reageer op dit artikel