nieuws

Nieuwe norm geeft bouw weer ruimte

bouwbreed Premium

Nederland hoeft niet te vrezen voor de nieuwe Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit. Met extra maatregelen zijn de luchtnormen haalbaar en krijgt Nederland vanaf 2009 weer de ruimte om te bouwen, zegt milieuminister Cramer.

Het Europees parlement heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met de
nieuwe richtlijn. Naar verwachting wordt de richtlijn nu binnen een paar weken
als hamerstuk in de Raad aangenomen. Nieuw is dat de EU normen stelt voor zeer
kleine stofdeeltjes in de lucht: maximaal 25 microgram stofdeeltjes van 2,5
microgram per kuub lucht in 2015. Juist die kleinste stofjes zijn het
schadelijkst voor de gezondheid. Voor Nederland is belangrijk dat de nieuwe
richtlijn ruimte biedt aan landen die vanwege hun ligging en bevolkingsdichtheid
stevig in de knel komen met de normen. Gebieden kunnen uitstel krijgen als ze
aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Beroep

Nederland heeft al aangekondigd beroep op dit uitstel te gaan doen. Volgend
najaar zal blijken of Brussel het uitstel verleent. In een brief aan de Tweede
Kamer meldt minister Cramer dat het voor Nederland winst is dat Brussel de
huidige normen voor fijnstof (PM10) en NO2niet aanscherpt. De introductie van
een nieuwe norm voor de allerkleinste stofdeeltjes (PM 2,5) zorgen ook niet voor
onoverkomelijke problemen, zegt ze. Het kabinet kijkt naar mogelijke aanvullende
maatregelen om op termijn ook de laatste knelpunten op te heffen. Het
totaalpakket aan maatregelen, moet er volgens Cramer samen met het uitstel van
Brussel voor zorgen dat Nederland vanaf het voorjaar 2009 de bouwproductie weer
flink kan oppakken.

Voorstel GGD en Milieudefensie ongewenst

Grotere bouwvrije zones voor verpleeghuizen en scholen in de nabijheid van
drukke wegen zijn ongewenst. Als de rijksoverheid de lat te hoog legt, wordt het
in sommige wijken onmogelijk om nog ergens een nieuwe school of nieuw
bejaardentehuis te bouwen. Dat heeft minister Cramer (VROM) gemeld. De
bewindsvrouw reageert daarmee op het pleidooi van de GGD en Milieudefensie om de
bouwgrens voor nieuwe instellingen te trekken bij 300 meter vanaf de snelweg in
plaats van 100 meter, waar het kabinet nu voor kiest. Cramer voelt hier niets
voor omdat dit de ontwikkelingen in gemeenten te veel aan banden legt. Om te
illustreren hoe ingrijpend het voorstel van de GGD en de Milieuorganisatie is,
heeft Cramer de Tweede Kamer een afbeelding van de Rotterdamse wijk Overschie
gestuurd met daarop een grens van 100 meter en die van 300 meter.

Reageer op dit artikel