nieuws

Makelaars liggen onder vuur

bouwbreed Premium

De politieke discussies over de mogelijke hypotheekaftrek, de voortdurende turbulentie op de woningmarkt en de toegenomen concurrentie in het aanbod van makelaars zijn van grote invloed op de positie van de bestaande ma- kelaarskantoren. Door de recente publicatie over de noodzakelijke vernieuwing van de woningmarkt ‘Tijd voor keuzes’ van de VROMRaad is nog eens glashelder ge- worden hoe scheef de verhoudingen op de woningmarkt nu zijn.

De politieke discussies over de mogelijke hypotheekaftrek, de voortdurende turbulentie op de woningmarkt en de toegenomen concurrentie in het aanbod van makelaars zijn van grote invloed op de positie van de bestaande ma- kelaarskantoren. Door de recente publicatie over de noodzakelijke vernieuwing van de woningmarkt ‘Tijd voor keuzes’ van de VROMRaad is nog eens glashelder ge- worden hoe scheef de verhoudingen op de woningmarkt nu zijn.
Er zal echt structureel hard gewerkt moeten worden aan een transparante, in Europa passende situatie.

Onrust

Een doorbraak is nodig. Dat lukt niet met het huidige kabinet, zoveel is duidelijk. De onlangs door staatssecretaris Jager ver-oorzaakte nodeloze onrust op de hyptheekmarkt over een mogelijke beperking van de hypotheekaftrek voor woningen van meer dan één miljoen euro in het Belastingplan 2008 geeft aan hoe hap snap dit kabinet te werk gaat. En hoe woningbezitters net als autobezitters als melkkoe worden beschouwd. Dat dit soort signalen uitermate verstorend op de woningmakt werkt blijkt dagelijks in mijn beroepspraktijk. Makelaars die voortdurend moeten anticiperen op marktontwikkelingen zijn nu ook gedwongen zich op allerlei bestuurlijke kwesties te richten, al was het maar om hun cruciale relatie met cliënten zinvol en op niveau te houden. Eigenaren en toekomstige eigenaren zijn immers zeer ongerust over de afloop van de politieke discussies over de hypotheekaftrek en kun-nen eigenlijk met hun vragen alleen maar terecht bij erkende makelaars. Wanneer klanten voor de keuze staan een huis te kopen of te verkopen dan is dat een ingewikkeld keuzeproces.
Het gaat vaak om eenmalige, niet omkeerbare beslissingen, waar veel geld – en vaak geleend geld – mee gemoeid is. Het gaat kortom om persoonlijke afwegingen, die deels zakelijk en deels emotioneel zijn ingevuld. Vakmanschap, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn dan de noodzakelijke kwaliteiten van een makelaar.

Lastig

Transparantie is bij de aan- en verkoop van onroerend goed altijd een factor van betekenis. Cliënten vinden het lastig om met die voor hen onbekende voorwaarden om te gaan. Ze hebben recht op die informatie en duidelijkheid. Dat is niet alleen in hun eigen belang overigens. Die kennis werkt namelijk ook positief door in de snelheid en accuratesse in het aan- of verkoopproces door makelaars.

Reageer op dit artikel