nieuws

‘Lage btw energiezuinig gebouw’

bouwbreed Premium

De grootste energiebesparing is te behalen in bestaande gebouwen. Richt daar de inspanningen op met onder meer een laag btw-tarief.

De gebouwde omgeving is goed voor zo’n 40 procent van de vraag naar energie en 33 procent van de uitstoot van broeikasgassen. In woningen wordt 70 procent van de energie gebruikt voor verwarming en koeling. De echte uitdaging op het gebied van energiebesparing ligt derhalve bij bestaande gebouwen aangezien die meer energie verbruiken dan transport of de industrie. Dit schrijft de Europese bouwwerkgeversfederatie FIEC in een memorandum.
Voor de organisatie komt bij dit pleidooi ook nog eens dat energiemaatregelen in gebouwen slechts voordelen heeft. Lagere energierekeningen voor de gebruikers, verhoging van het comfort en meer banen. En dat zonder onze manier van leven te veranderen of de economische groei in gevaar te brengen.
Probleem is wel dat de markt op dit punt niet werkt. Of de energie is te goedkoop of de maatregelen zijn te duur waardoor in ieder geval de terugverdientijd te lang is. Daarom zullen maatregelen gestimuleerd worden met vooral fiscale tegemoetkomingen.
Voorkeur verdient het om geen belasting meer te heffen op de meest kosteneffectieve maatregelen of pas in ieder geval het lage btw-tarief toe op energiezuinige werken en energiebesparende installaties in gebouwen, adviseert de FIEC.
Omgekeerd zou Europa ook eens kunnen nadenken over getrapte tarieven, zelfs btw-tarieven voor vervuilende energieproducten die hoger worden naarmate het energiegebruik hoger ligt. Omgekeerd moeten energiezuinige gebouwen dan kunnen profiteren van lagere onroerendzaakbelasting.
De bouwwerkgevers vinden verder dat het meest kosteneffectieve moment om aan energiebesparende maatregelen te doen, ligt bij een grote renovatie. Dat moet dan ook goed gepromoot worden. Daarbij is voorts van belang dat in eerste instantie de focus komt te liggen op energiebesparing. Als dat allemaal is gebeurd, kan worden gedacht aan toepassing van alternatieve energiebronnen als wind en zon.
De FIEC ziet niets in alleen maar energiecertificering van gebouwen als daar niet ook andere maatregelen achter zitten. Certificering op zich bespaart immers geen energie.
Koppel daarom de certificering aan fiscale maatregelen die gebouweigenaren prikkelt om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook zouden huurders een wettelijk recht moeten krijgen om verhuurders te dwingen aan energiebesparing te doen.

Reageer op dit artikel