nieuws

Inrichting bouwplaats krijgt meer aandacht

bouwbreed

De inrichting van bouwplaatsen krijgt steeds meer aandacht. Dit geldt zowel voor de arbeidsvoorzieningen als voor voorkoming van diefstal en vandalisme.

Bijna negen op de tien aannemers besteden meer en meer aandacht aan de bouwplaats. Vooral een bouwkeet, hekwerk om de bouwplaats en veiligheidsmaatregelen scoren hoog, zo blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultants in opdracht van Heras Buitenplaatsbeveiliging.
Volgens diezelfde aannemers loont het ook om aandacht te besteden aan een goede inrichting. Bijna 57 procent van de ondervraagden geeft aan dat een goede bouwplaats verhogend werkt op de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van het werk. Ook het werkplezier van de bouwvakker neemt volgens 46 procent toe. Volgens eenderde nemen de faalkosten af terwijl 29 procent merkt dat het projectrendement omhoog gaat.
Veel minder belang wordt gehecht aan zaken als het voorkomen van aansprakelijkheidsclaims en vandalisme. Deze scoren slechts 7 respectievelijk 13 procent.
Opvallend is dat de bouwers zelf de directe kosten van diefstal en vandalisme ramen op zo’n dikke 200 miljoen euro per jaar. Toch scoren voorzieningen om dat in te perken laag.
Zo ziet slechts 27 procent heil in een alarmsysteem in de keet. Een op de vijf nemen een bewakingsdienst in de armen die een oogje in het zeil kan houden. Toegangscontrole past 10 procent toe terwijl slechts 7 procent een alarmsysteem voor de hele bouwplaats ziet zitten.
In Engeland ligt dat anders. Daar is de aandacht voor beveiliging van bouwplaatsen bijzonder streng. Deels heeft dat te maken met de aansprakelijkheid van ondernemers voor de veiligheid van werknemers en bezoekers. Voor een ander deel heeft het te maken met het voorkomen van diefstal en vandalisme. Behalve de directe schade daarvan, leidt het ook tot bijkomende herstelkosten.

Reageer op dit artikel