nieuws

Herstructurering bedrijfsparken

bouwbreed

De provincie Overijssel steunt de herstructurering van bedrijventerreinen langs het Twentekanaal met 3 miljoen euro. Het geld wordt evenredig verdeeld over projecten in Almelo, Hengelo en Enschede.

In Enschede wordt de 1 miljoen euro besteed aan het verwerven en slopen van opstallen en het opnieuw uitgeven van bedrijfskavels in het deelproject Haven in het havengebied. Daar ligt het zwaartepunt van de herstructurering. De gemeente heeft in dit deelgebied echter weinig grondposities, waardoor grondruiltransacties moeizamer tot stand komen.
Herschikking van bedrijven in andere deelgebieden en het efficiënter invullen van bedrijfskavels moeten deze transacties bespoedigen. In Hengelo komt door inbreiding en herschikking van bedrijven 50 hectare vrij in het bedrijventerrein Middengebied Twentekanaal. Verder wordt gekeken naar een betere bereikbaarheid van toegangswegen naar de bedrijventerreinen langs het kanaal.

Verwerven

In Almelo worden op de bedrijventerreinen Slachthuiskade en Dollegoor verpauperde opstallen gesloopt. De gemeente wil gronden verwerven voor nieuwe uitgifte van kavels en knapt net als in Hengelo en Enschede de openbare ruimte op. De gemeente wil in drie fasen 165 hectare van het havengebied aanpakken.
Op genoemde bedrijventerreinen is bodemsanering nodig. De totale investeringen voor de herstructureringen bedragen enkele tientallen miljoenen euro’s. Het Rijk heeft al geld toegezegd, omdat de terreinen langs het Twentekanaal nationaal van economisch belang zijn.

Reageer op dit artikel