nieuws

Havenbedrijf Rotterdam gaat meest spannende fase in

bouwbreed Premium

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte de spannendste fase in.

Nu de commissie milieu-effectrapportage het licht op groen heeft gezet voor de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied kan het bestemmingsplan de procedure in. Tegelijkertijd zitten de onderhandelingen met de twee consortia voor de baggerklus in de finale fase.
De haven heeft tevreden kennisgenomen van het positieve advies dat de commissie-mer donderdag uitbracht aan de gemeenteraad van Rotterdam en minister Eurlings. De commissie vindt dat de haven de milieueffecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte goed in beeld heeft gebracht.
Grootste opsteker voor de haven betreft het oordeel van de commissie over de aanpak van de luchtkwaliteit. De commissie stelt dat in het milieueffectrapport van de haven terecht wordt geconcludeerd dat de aanleg van de Tweede Maasvlakte niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit hoeft te leiden als er voldoende maatregelen op met name de A15 worden genomen. Ook is voldoende aangetoond dat de zandwinning maar een beperkt effect heeft op de voedselvoorraad van de beschermde vogelsoorten.
De commissie merkt op dat bij een omvangrijk en complex project als de Tweede Maasvlakte geen honderd procent zekerheid kan worden gegeven over de effecten, maar denkt niet dat dit in de procedures een probleem hoeft te zijn. “Door uit te gaan van de meest ongunstige situaties is goed omgegaan met deze onzekerheden”, aldus de commissie.”

Elf plannen

Het positieve oordeel van de commissie betekent dat Rotterdam nog voor kerst het bestemmingsplan in procedure kan brengen. Het bestemmingsplan is het eerste van in totaal elf plannen en vergunningen die het procedurele traject moeten doorlopen. Het havenbedrijf houdt er rekening mee dat het bestemmingsplan uiteindelijk volgend jaar zomer bij de Raad van State wordt aangevochten.

Reageer op dit artikel