nieuws

Geharrewar over te veel subsidie

bouwbreed

Een onderzoek door het ministerie van Economische Zaken naar de besteding van Europese subsidiegelden zorgt voor onrust bij Nederlandse provincies.

Nijpels hekelt ‘controleterreur’

Volgens een accountantsonderzoek dat KPMG deed in opdracht van het ministerie, zou bij 179 (bouw)projecten in Nederland in de periode 2000-2006 ongeveer 300 miljoen euro te veel aan subsidie zijn verstrekt. Dit geld kan in het uiterste geval teruggevorderd worden.
De provincies zetten vraagtekens bij de rapportage. Ed Nijpels, commissaris van de koningin in Friesland, hekelt namens de drie noordelijke provincies de ‘controleterreur’ op de besteding van subsidiegelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
In veel gevallen zijn de uitgaven tot driemaal toe gecontroleerd en goedgekeurd door accountants, zegt Nijpels. Als KPMG dan toch concludeert dat er geld in strijd met de regels is verstrekt, ligt dat volgens de provincies aan de gehanteerde rekenmethode en niet aan slordigheden van ambtenaren.

Openbaar

Om welke projecten het gaat wil Economische Zaken niet zeggen zolang het overleg met de provincies over het onderzoeksrapport niet is afgerond. Eind januari worden de definitieve conclusies openbaar. Tot dusver zijn alleen enkele projecten in Friesland bekend, zoals de haven in Drachten, en het stadshart en het aquaduct bij Sneek. Volgens het Samenwerkingsverband Noord Nederland is het mogelijk teveel betaalde bij deze projecten na herberekeningen ‘praktisch tot nul gereduceerd’.
In hoeverre de voortgang van projecten gevaar loopt, is niet duidelijk. Veel werk is vermoedelijk al voltooid. Zo zijn zowel het stadshart in Sneek (kosten 3,1 miljoen, subsidie € 17.000) als het aquaduct (kosten 12 miljoen, subsidie 3 ton) al klaar. De gemeente verwacht niet geld te moeten terugbetalen. “Het is drie keer doorgerekend. We zien de eindconclusie van het ministerie met vertrouwen tegemoet.”

Reageer op dit artikel