nieuws

Geen weg? Geen woningbouw!

bouwbreed Premium

De partijen in Holland Rijnland, de regio rondom Leiden, en de provincie Zuid-Holland roepen het kabinet en de Tweede Kamer op snel over de brug te komen met geld voor infrastructuur, anders staken zij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

Het kabinet heeft besloten meer samenhang te creëren tussen bouwplannen en infrastructuur. Een zeer terechte stap! Immers, plannen zoals nieuwe woningen, bedrijvigheid en natuur kunnen niet zonder openbaar vervoer en wegen. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is bedoeld voor deze samenhang. Eerst bewegen en dan bouwen, is de gevleugelde zinsnede op het Binnenhof. Maandag/vandaag wordt duidelijk of het kabinet en de Tweede Kamer zich dit motto écht eigen hebben gemaakt als het MIRT op de parlementaire agenda staat. Voor de Randstad is dit motto van levensbelang. De Randstad verliest internationaal gezien terrein. Om een belangrijke economische speler te blijven investeert het Rijk in mainport Schiphol, in Den Haag internationale stad, in het Groene Hart, in kennisclusters, en in de ontwikkeling van Greenports; ze garandeert aldus de internationale concurrentiepositie. De regio Holland-Rijnland, de regio rond Leiden gelegen tussen die mainport Schiphol, die internationale stad en dat Groene Hart is de verbinding tussen de Noord- en Zuidvleugel in de Randstad. Het Rijk wil daar met de regio 33.000 woningen, 170 hectare bedrijventerrein, de Greenport Duin- en Bollenstreek en 1.000 hectare natuur realiseren. Maar eerst bewegen is noodzakelijk.
Een goede fysieke infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer zijn essentieel voor die woningbouw en andere plannen. Mensen willen niet wonen en werken, bedrijven willen zich niet vestigen, als het openbaar vervoer onder de maat is en het wegverkeer muurvast staat. Laat staan als er nog 33.000 woningen bij komen. De regio staat al nu vast. Onlangs heeft de Raad van State de goedkeuring voor een bestemmingsplan in Rijnsburg vernietigd, omdat zonder Rijnlandroute het onverantwoord is woningen op die plek te bouwen.
De lokale en provinciale overheden investeren daarom samen in hoogwaardig openbaar vervoer (RijnGouwelijn) en in een goede Oost-Westverbinding over de weg (Rijnlandroute). Want de regio moet leefbaar blijven. Minister Peijs sprak reeds de wens uit dat dit project zo snel mogelijk gefinancierd en uitgevoerd moet worden. Juist omdat het onderdeel uitmaakt van de integrale planontwikkeling van het gebied. Maar het kabinet rept in zijn begroting of het MIRT niet over zijn deel van de financiering.
Wat ons betreft geldt het motto tevens andersom. Niet bewegen, niet bouwen. Wij achten het onverantwoord te bouwen zonder uitzicht op infrastructuur.
De houding van het Rijk leidt nu tot afstel of tenminste uitstel van vele duizenden woningen en de ontwikkeling van Valkenburg, van het Leiden Bioscience Park en de Greenport Duin- en Bollenstreek.
We hopen dat de Tweede Kamer en de ministers Eurlings en Cramer samen maandag/vandaag alsnog uitzicht bieden op samenwerking om eerst te ontsluiten en dan te ontwikkelen. Wij rekenen erop dat het rijk duidelijk maakt dat het motto meer is dan mooie woorden.

Reageer op dit artikel