nieuws

Fietsverkeersinfra Zweden aangepakt

bouwbreed

Voor een kleine 1 miljard euro heeft Zweden een veilig fietspadennet voor vervoer naar school en werk. Dat is het bedrag dat de rijkswegendienst heeft uitgegeven aan een analyse die is gemaakt in opdracht van de regering, die met de steun van het parlement van plan is de status van de fiets in het woon- en werkverkeer fors op te krikken.

Voor een kleine 1 miljard euro heeft Zweden een veilig fietspadennet voor vervoer naar school en werk. Dat is het bedrag dat de rijkswegendienst heeft uitgegeven aan een analyse die is gemaakt in opdracht van de regering, die met de steun van het parlement van plan is de status van de fiets in het woon- en werkverkeer fors op te krikken.
In veel gemeenten is al wel het een en ander gedaan voor het fietsverkeer maar vooral buiten de bebouwde kommen mankeert er nog veel aan. Als dat systematisch wordt aangepakt met de aanleg van autovrije fietsroutes met een hoge internationale standaard kan ook het toerisme ervan profiteren. Per jaar levert zo’n routenet inkomsten op van zo’n 170 miljoen euro. Dat laatste is uitgezocht door het Zweedse instituut voor technische innovatie (Nutek). De railbeheersdienst heeft verder voor zijn deel geïnventariseerd waar de schoen wringt bij de combinatie fiets/trein, onder meer ten aanzien van de stalling van het rijwiel.
De rijksdienst woningbouw is bezig om te kijken naar de fysieke vormgeving van fietsparkeerplaatsen in de steden.

Reageer op dit artikel