nieuws

Diemen straks verdwenen achter ‘Berlijnse Muur’

bouwbreed

Diemen dreigt door verbreding van de A1 en A10-Oost te verdwijnen achter 8 meter hoge geluidsschermen. De plaats ligt ingeklemd op de bult van de zogenoemde Kamelenvariant en daarom komen bewoners morgen naar Den Haag om te protesteren.

Wethouder Lex Scholten is de afgelopen weken vooral achter de schermen bezig geweest te redden wat te redden valt. De beslissing van het kabinet om de wegen tussen Amsterdam en Almere te verbreden voor een bedrag van 3,5 miljard euro viel hem rauw op het dak toen bleek dat daarbij geen dubbeltje was gereserveerd voor Diemen. In een optimistische bui houdt hij het erop dat Diemen in ‘Den Haag’ per ongeluk is vergeten.
De gemeente heeft haar zinnen gezet op een glazen overkapping met zonnepanelen van 2,4 kilometer op de A1 en A10-Oost. Movares heeft een hightech ontwerp gemaakt dat ongeveer 300 miljoen euro zou kosten. De kap kan warmte opleveren voor het halve dorp en verdient daarmee een deel van de investeringskosten terug.
Het alternatief is een geluidscherm van minimaal 8 meter. “Rijkswaterstaat is verplicht het scherm te bouwen. Dat hoort tegenwoordig standaard bij de inpassing. De Berlijnse Muur komt dan niet in Amstelveen, maar wel in Diemen.”
Scholten heeft zijn Amstelveense collega gefeliciteerd. De buren krijgen een prachtige tunnelbak van 800 miljoen euro en op het terrein van de bestaande snelweg komt een lap grond vrij om nieuwe initiatieven te ontplooien. Amstelveen zag de bui al eerder hangen en is zelf al vlot gaan rekenen en tekenen voor alternatieven. De gemeente betaalt 100 miljoen euro mee aan de tunnel, die ze overigens via de grondexploitatie terug verwacht.
Diemen ligt minder gelukkig. “Naast de A1 ligt het spoor en een Joodse begraafplaats en aan de A10-kant is ook nauwelijks ruimte”, wijst Scholten op de kaart. De gemeente wil best een paar miljoen euro meebetalen aan een overkapping, maar kan niet zo ruim in de buidel tasten als Amstelveen.

Toezegging

Scholten verwijt zichzelf niets. Hij dacht een toezegging van oud-minister Peijs op zak te hebben die eind 2006 een studie naar een overkapping beloofde. “Als een minister dat toezegt, moet je daar toch van op aan kunnen”, stelt Scholten retorisch. Het waren loze woorden van Peijs. Afgelopen najaar bleek Rijkswaterstaat helemaal niet bereid een overkapping mee te nemen in het doorrekenen van de verschillende tracéalternatieven, zelfs niet bij de meest milieuvriendelijke variant.
Balancerend tussen woede en teleurstelling besloot de gemeente alsnog het heft in eigen hand te nemen en zelf te gaan rekenen. Op het bureau van Scholten ligt een tekening met luchtkwaliteitszones. Op minder dan 100 meter liggen al de eerste woningen en de zone van 500 meter, bestrijkt ongeveer de helft van alle huizen waar zo’n 24.000 mensen wonen. Met meer dan gezonde belangstelling volgt de wethouder dan ook de onderzoeken van Milieudefensie naar de gevolgen voor luchtkwaliteit.
Hij weet dondersgoed dat de milieugroepering met succes een aantal grote projecten heeft stilgelegd en sluit niet uit de handen ineen te slaan en naar de rechter te stappen als het Rijk niet met een leefbare oplossing komt. Scholten is niet vergeten dat het oorspronkelijke budget van het Rijk 4,2 miljard euro was.
Maar nog niet alle hoop is vervlogen. Er is inmiddels een brief van minister Eurlings in antwoord op de brandbrief van de gemeente. Daarin staat alsnog de toezegging van Rijkswaterstaat om mee te werken aan een onderzoek naar een deugdelijke inpassing. Die studie moet in maart klaar zijn, ruim voordat de minister een finaal besluit neemt.
Scholten beseft dat er nog flink wat lucht zit tussen een studie en een overkapping, maar vestigt ook hoop op de Tweede Kamer, die dan het liefst meteen een budget vastlegt. Het parlement vergadert morgen over de wegverbredingen tussen de Almere en Amsterdam. Het plaatselijke actiecomité A1-A10 oost Beter Opgelost zal op het Plein de belangen van Diemen onder de aandacht brengen.
De gemeenteraad voelt zich overvallen door alle nieuwe infrastructuur. Het lijkt wel of plotsklaps alle wegen naar Diemen leiden. Het Rijk, provincie, grote broer Amsterdam en ProRail hebben allemaal grootse infrastructurele plannen met het dorp als middelpunt.
De raad heeft besloten even nergens meer aan mee te werken totdat alle plannen in kaart zijn gebracht. Scholten verwacht dat die studie begin volgend jaar klaar is. Minister Eurlings wil de A10-Oost met twee rijstroken uitbreiden en de A1 zelfs met vier. Tegelijk heeft Amsterdam het idee om de ontsluiting naar IJburg om de hoek aan te leggen en speelt de stad ook met de gedachte om de afvoer van het havengebied via een overslagpunt in Diemen te laten lopen.

Totaalbeeld

Noord Holland laat de nieuwe provinciale weg vanuit woningbouwlocatie Bloemendalerpolder in Diemen eindigen. Bovendien heeft ProRail plannen om het spoor in en naast de stad te verdubbelen van twee naar vier sporen.
De wethouder is de eerste om toe te geven dat Diemen ook profiteert van een betere ontsluiting. “Maar het is wel heel veel tegelijk. Je kunt al die projecten stuk voor stuk behandelen en proberen in te passen, maar we willen nu eerst het totaalplaatje zien. Diemen moet ook leefbaar blijven.” ■

Wegverbredingen Almere-Amsterdam

Tracésituatie Nu Na uitbreiding
A6 Almere Buiten Oost – Hoge Ring 2 x 2 4 x 2
A6 Hoge Ring – Muiderberg 2 x 3 plus spitsstrook 2 x 4 plus 2 wisselstroken
A1 Muiderberg – Diemen 2 x 3 plus 2 wisselstroken 2 x 5 plus 2 wisselstroken
A1 Diemen – Watergraafsmeer 2 x 3 plus spitsstroken 2 x 4 plus spitsstroken en bypass bij knooppunt Diemen
A10-Oost Watergraafsmeer 2 x 3 2 x 4
A9 Diemen – Holendrecht 2 x 2 plus spitsstroken 4 x 2 plus wisselstrook
A9 Holendrecht – Ouderkerk a/d Amstel 2 x 3 2 x 4 plus wisselstrook
A9 Ouderkerk a/d Amstel – Badhoevedorp 2 x 3 2 x 4
A2 Holendrecht-Amstel 2 x 4 geen aanpassing

Tijdschema wegverbreding

februari 2004 begin planvorming
2004/2006 vergelijking alternatieven
oktober 2006 kabinetsbesluit: tunnel valt af
oktober 2007 kabinetsbesluit: 3,5 miljard euro in wegverbredingen
januari 2008 begin inspraak
2008 standpunt minister
2009 ontwerp-tracébesluit
2009 definitief tracébesluit
2010 beroep mogelijk bij Raad van State
2011-2017 gefaseerde uitvoering wegverbreding

Reageer op dit artikel