nieuws

Cramer: Striktbouwverbod bij snelwegen

bouwbreed Premium

Milieuminister Cramer is bereid een strikter bouwverbod in te stellen voor scholen, crèches en verzorgingshuizen in de buurt van snelwegen waar de lucht te vuil is.

Nieuwe instellingen voor ouderen en kinderen in gebieden waar de luchtnormen worden overschreden, moeten in principe op minstens 300 meter afstand van de snelwegen komen te liggen. De minister gaat gemeenten die nu wel dichter in de buurt van de snelweg bezig zijn met plannen voor een school of bejaardenhuis terugfluiten. “Deze projecten moet worden stopgezet”, aldus Cramer.
Met de aanscherping komt Cramer tegemoet aan kritiek van de GGD, milieuorganisaties en diverse fracties in de Tweede Kamer op het plan van het kabinet om de bouw van zogeheten gevoelige bestemmingen in de buurt van vieze wegen aan banden te leggen. Volgens de critici ging het kabinetsvoorstel niet ver genoeg. Het kabinet stelde bouwvrije zones voor van 100 meter vanaf de snelweg en 50 meter vanaf de provinciale weg.
De minister hield gisteren wel vast aan het plan om in de buurt van provinciale wegen een bouwvrije zone van 50 meter aan te houden. Het verzoek van CDA en SP om ook bouwvrije zones in de buurt van vervuilende drukke stadswegen, zoals de Amsterdamse Overtoom in te stellen, wees ze af. Volgens Cramer is het onmogelijk om ook binnenstedelijk bouwvrije zones aan te wijzen.
Het aangepaste kabinetsvoorstel wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Volgend voorjaar wordt de regeling definitief als ook het advies van de gezondheidsraad klaar is.

Reageer op dit artikel