nieuws

Corporaties Rotterdam blijven achter

bouwbreed Premium

De Rotterdamse corporaties bouwen dit jaar opnieuw minder woningen dan afgesproken met de gemeente.

Evenals vorig jaar verwachten de corporaties maar de helft van het voorgenomen aantal te halen.
Dat aantal bedraagt voor dit jaar 1700, in 2006 ging het om bijna 3000 woningen. Volgens wethouder Karakus (wonen) variëren de oorzaken van de achterblijvende productie van milieueisen (fijn stof, bodemverontreiniging), strengere parkeereisen en personele problemen tot sterk stijgende bouwkosten. Met name in herstructureringsgebieden zorgen kostenstijgingen voor stilvallen van geplande nieuwbouw.
Rotterdam kan bovendien alleen binnenstedelijk bouwen, wat relatief lastig is. “Ontwikkelaars hebben te maken met dezelfde problemen, dus daar kunnen ook projecten uitvallen”, stelt de wethouder. Hij maakt komende week bekend of Rotterdam het streefgetal van 3000 woningen dit jaar haalt.

Reageer op dit artikel